zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-12-4
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Ekonomija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Čižmešija, Mirjana Metodologija konjunkturnih istraživanja Eurposke unije i Republike Hrvatske
Čučković, Nevenka Međunarodni aspekti konkurentnosti, restrukturiranja i poduzetništva u RH
Čulo, Ksenija Vrednovanje odnosa investicijskih projekata i okoliša
Derado, Dražen Ekonomski identitet jadranskog prostora i europske integracije
Dimitrić, Mira Koncepti i metode troškovnog računovodstva u javnom sektoru Republike Hrvatske
Domac, Julije Obnovljivi izvori u funkciji gospodarskog razvitka
Družić, Gordan Teorijska polazišta i modeli ekonomskog razvoja
Družić, Ivo Analiza učinkovitosti gospodarskog rasta
Dujanić, Marčelo Menadžment u poduzetničkoj ekonomiji
Dulčić, Ante STRATEGIJA PRILAGODBE HRVATSKOG TURIZMA TRŽIŠNIM TRENDOVIMA I STANDARDIMA EU
Dulčić, Želimir Utjecaj strategije na uspjeh izabranih programa unapređenja poslovnih procesa
Dumičić, Ksenija Statističko modeliranje za povećanje konkurentnosti suvremenih organizacija
Dvorski, Stjepan Međuzavisnost liberalizacije poštanskog tržišta i izravnog marketinga
Filipić, Petar Izgradnja makro-ekonometrijskog modela Hrvatske
Galetić, Lovorka Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća
Goić, Srećko Uloga ljudskih resursa u izvođenju projekata unapređenja poslovnih procesa
Grbac, Bruno Strateški marketing - stvaranje identiteta konkurentnog gospodarstva
Grčić, Branko Regija utemeljena na znanju i umrežavanje lokalnih kompetencija
Grubišić, Dragana Unapređenje poslovnih procesa u odnosu na poslovne performanse
Horak, Siniša Međuodnos turizma, prostora i prometa
21 do 40 od 102
Natrag