zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Međuodnos turizma, prostora i prometa 
Voditelj: Siniša Horak
Ustanova: Institut za turizam, Zagreb 
Sažetak: Zbog gospodarskog značaja turizma za receptivne zemlje, njegove teritorijalne rasprostranjenosti na gotovo cijeli svijet, broja ljudi koji u njemu sudjeluju, utjecaja na prostor i život društvene/lokalne zajednice, turizam je predmetom mnogih znanstvenih, interdisciplinarnih istraživanja u cijelom svijetu. Budući da je novovijeka pojava, mnogo toga u turizmu još nije znanstveno obrađeno ili barem ne dovoljno detaljno. U novije vrijeme posebna se pažnja poklanja negativnim utjecajima turizma na prostore u kojima se odvija. Taj se negativni utjecaj na prostor očituje prije svega u pretjeranoj izgradnji turističkih i komplementarnih objekata, u povećanoj prometnoj potražnji koja rezultira zahtjevima za izgradnjom novih prometnica i prometnih površina te zagađenjem okoliša ispušnim plinovima iz vozila, bukom i neprimjerenim vizurama. S druge strane, nedostatak turističke ponude, odnosno izgrađenosti određenog područja može značiti da se raspoloživi resursi neodgovarajuće valoriziraju na štetu dobrobiti lokalnog stanovništva i društvene zajednice u cjelini. Gdje je, dakle, ta optimalna razdjelna crta između potreba turizma za prostorom i mogućnosti prostora? Saznanja o tome objavljena su u nizu radova u domaćoj i stranoj literaturi, ali je još mnogo toga ostalo nedorečeno. Ovim se znanstvenim projektom, barem djelomično pokušavaju popuniti te praznine, posebno kad je riječ o nosivom kapacitetu turističkog prostora, potencijalnim opasnostima koje proizlaze iz očekivanih oblika uporabe prostora, naročito na priobalju i otocima, važnosti scenografije nenaseljenih otoka za razvoj pojedinih vrsta turizma, utjecaja prometa u turističkim destinacijama na atraktivnost turističkog boravka te u definiranju osnovnih karakteristika tranzitnog turizma, gotovo potpuno neistražene vrste turizma kod nas i u svijetu. Primjena rezultata istraživanja očekuje se u prostorno-planskim dokumentima koji se bave turizmom na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, u poduzetničkim projektima koji se bave turizmom, u procesu edukacije različitih struktura stanovništva na čijem se području turizam odvija, u različitim public-awareness kampanjama u vezi s prostorom te u promotivnim aktivnostima kojima se ističu prednosti pojedinih područja za turistički dolazak. Rezultati provedenih istraživanja bit će objavljeni u znanstvenim časopisima, drugim znanstvenim edicijama te na znanstvenim skupovima. 

Natrag