zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Sort Šifra
Sort Naziv projekta
Sort Glavni istraživač
Sort Ustanova
Sort Područje
Detalji
0001001 Strukturne i trofičke promjene u pelagijalu jadranske kontinentalne podine  Frano Kršinić Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split Prirodne znanosti
0001002 Bioraznolikost i stanje ihtionaselja u hrvatskom priobalju  Jakov DULČIĆ Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split Prirodne znanosti
0001003 Monitoring i dinamika pelagičkih i pridnenih populacija Jadrana  Gorana Sinovčić Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split Prirodne znanosti
0001004 Biologija i ekologija novih vrsta u akvakulturi  Boško Skaramuca Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split Prirodne znanosti
0001005 Pridnene životne zajednice Jadranskoga mora  Boris Antolić Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split Prirodne znanosti
0002001 Ekonomski razvoj RH i približavanje EU, makro, mikroekonomija i prostor Dr.sc. Ivan Teodorović Ekonomski institut, Zagreb Društvene znanosti
0004001 Oluje i prirodne katastrofe u Hrvatskoj  Branka Ivančan-Picek Državni hidrometeorološki zavod Prirodne znanosti
0004002 Metode motrenja i asimilacije meteoroloških podataka  Krešo Pandžić Državni hidrometeorološki zavod Prirodne znanosti
0004003 Klimatska varijabilnost i promjene i njihove posljedice  Marjana Gajić-Čapka Državni hidrometeorološki zavod Prirodne znanosti
0004004 Analiza kvantitete i kvalitete malih voda u otvorenim vodotocima Hrvatske  Dušan Trninić Državni hidrometeorološki zavod Tehničke znanosti
0005001 Preživljenje oboljelih od raka u Hrvatskoj, 1987-1996. Dr.sc. Marija Strnad Hrvatski zavod za javno zdravstvo Biomedicinske znanosti
0005002 Uzročnici bolesti koji se šire kapljičnim putem Dr.sc. Gordana Mlinarić-Galinović Hrvatski zavod za javno zdravstvo Biomedicinske znanosti
0005004 Uzročnici zoonoza i agensi u bioterorizmu Dr.sc. Ira Gjenero-Margan Hrvatski zavod za javno zdravstvo Biomedicinske znanosti
0006411 Interakcije biometala s farmakološki aktivnim ligandima  Nikola Kujundžić Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb Biomedicinske znanosti
0006421 Slobodni radikali u biološkim sustavima Dr.sc. Janko Herak Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb Prirodne znanosti
1 do 15 od 1851