zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-1-18
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Uloga ljudskih resursa u izvođenju projekata unapređenja poslovnih procesa 
Voditelj: Srećko Goić
Ustanova: Ekonomski fakultet, Split 
Sažetak: Ljudski potencijali (resursi) predstavljaju jednu od ključnih organizacijskih varijabli od kojih ovisi uspješnost djelovanja svakog poduzeća, a bez sumnje predstavljaju i ključni faktor uspješnosti provedbe specifičnih programa unapređivanja organizacije. Ovaj projekt usmjeren je na sistematično istraživanje veze i utjecaja karakteristika i komponenti ljudskih resursa na provođenje programa unapređenja organizacije metodama Business Process Reingeneering (BPR), Total Quality Management (TQM) i Benchmarking. U planiranom istraživanju poseban akcent stavit će se na četiri ključna aspekta iz domene upravljanja ljudskim resursima, značajne za uspješnost projekata unapređivanja organizacijskih procesa: 1. ljudski potencijali (i njihove karakteristike) nužni za unapređenje poslovnih procesa, 2. motivacijska i stimulativna komponenta upravljanja ljudskim resursima u projektima unapređivanja poslovnih procesa, 3. znanja (potrebna za uspješno redizajniranje poslovnih procesa) i upravljanje znanjima, 4. organizacijsko ponašanje specifično za projekte unapređivanja poslovnih procesa. Temeljna hipoteza oko koje se formira ovaj istraživački projekt: 'Uključenost zaposlenih, prvenstveno predanost top menedžmenta i opunomoćenje zaposlenih, utječe na efektivnost sva tri tipa programa unapređenja procesa.' razrađena je dalje kroz 9 parcijalnih radnih hipoteza, a one će dalje biti detaljizirane i provjeravane tijekom rada na projektu. Projekt je koncipiran kao petogodišnji projekt u sklopu cjelovitog programa, a realizirao bi se u sedam temeljnih faza. Rad na projektu odvijat će se kroz integrirani sklop kabinetskog i terenskog istraživanja, odnosno teorijskog i empirijskog rada. Slijedom toga, Projekt bi trebao dati i rezultate koji bi predstavljali doprinos kako teorijskim spoznajama u području organizacije, menadžmenta i upravljanja ljudskim resursima – specifično u području projekata unapređenja poslovnih procesa. S druge strane, Projekt bi imao i jaku pragmatičku stranu, kreiranjem znanja i tehnika neposredno primjenjivim u menadžerskoj praksi u našim poduzećima. 

Natrag