zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Analiza učinkovitosti gospodarskog rasta 
Voditelj: Ivo Družić
Ustanova: Ekonomski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Projekt će sadržajno obuhvatiti dva glavna područja. Prvo područje je istraživanje teorijskih i metodoloških osnova za istraživanje i utvrđivanje veličine i strukture nacionalnih resursa. Drugo područje je konkretna valorizacija pojedinih komponenti nacionalnih resursa te utvrđivanje konkretnih veličina. Posebno će se obraditi četiri glavne skupine: (1) proizvodni kapital (postrojenja, oprema, poslovni prostor), (2) prirodni kapital (zemljište, istraženo i potencijalno rudno i šumsko bogatstvo), (3) intelektualni kapital (obrazovna razina, kvalificiranost, iskustvo, kvaliteta), (4) proizvodna i intelektualna infrastruktura (promet, energetika, zdravstveni i obrazovni kapaciteti itd.) Projekt će se odvijati u tri etape: 1. Koncipiranje metoda modela, te terensko istraživanje i anketiranje 2. Konstruiranje ekonometrijskih modela, testiranje parametara, procjena resursa 3. Izrada multivarijantnih simulacijskih modela kao dijela znanstveno-stručne podloge u programiranju razvojne i tekuće ekonomske politike. Istraživanje upravljeno ka pronalaženju elemenata i modela pune zaposlenosti nacionalnih resursa, sastavni je dio i pretpostavka ostvarivanja hrvatskih razvojnih prioriteta, koje sintetizira potreba ubrzanog gospodarskog rasta. S obzirom da je cilj istraživanja utvrditi, na temelju znanstvenih spoznaja, vrijednost i strukturne komponente nacionalnih resursa, ono će moći unaprijediti nacionalnu statistiku s ciljem poboljšavanja osnovice učinkovitijeg makroekonomskog programiranja rasta i razvoja. Osim toga, konkretne procjene vrijednosti pojedinih oblika nacionalnih resursa će omogućiti utvrđivanje konkretne krivulje proizvodnih mogućnosti za Hrvatsku kao i tzv. rezerve efikasnosti pojedinih oblika bogatstva. To će nadalje uputiti i na mogućnost i potrebu intenziviranja gospodarskog aktiviranja potencijalnih vrijednosti koje se danas ne koriste u gospodarskim aktivnostima. Istraživanjem efikasnosti gospodarskog rasta namjerava se utvrditi racionalnost i djelotvornost uporabe nacionalnih proizvodnih i intelektualnih resursa, a time i razliku između potencijalnog (pri punom korištenju resursa) i ostvarenog (pri podzaposlenim resursima) nacionalnog proizvoda. Znanstveno je istraživanje upravljeno istraživanju teoretskih i praktičnih spoznaja o faktorima utjecaja na efikasnost gospodarskog rasta. Uz procjenu nacionalnog bogatstva i dohotka, za dobivanje potpunog uvida u pitanja gospodarskog rasta, pogotovo efikasnosti i granica rasta. 

Natrag