zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Koncepti i metode troškovnog računovodstva u javnom sektoru Republike Hrvatske 
Voditelj: Mira Dimitrić
Ustanova: Ekonomski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Ključna polazišna spoznaja predloženog istraživanja je činjenica da je javni sektor u Hrvatskoj u procesu prilagođavanja razvojnim pravcima Europske Unije i to s stajališta područja koje pokriva, organizacijskih modela preko kojih funkcionira, te ciljeva i izbora aktivnosti za postizanje ciljeva. U tom procesu prilagođavanja značajnu ulogu ima procesiranje podataka javnog sektora, a unutar njega, računovodstvo i troškovno računovodstvo. Cilj troškovnog računovodstva je oblikovanje informacija o aktivnostima i procesima jedinica javnog sektora, pružanje odgovarajućih informacija financijskom i upravljačkom računovodstvu, te mjerenje uspješnosti i učinkovitosti jedinica javnog sektora. Svrha predloženog istraživanja jest unaprijediti troškovno računovodstvo u hrvatskom javnom sektoru na teorijskoj i praktičnoj razini, a za ostvarenje ove svrhe postavljeno je niz ciljeva obrazloženih u prijedlogu projekta. Temeljna hipoteza je da se prezentacijom, analizom i usporedbom koncepata, metoda i tehnika troškovnog računovodstva primjerenih javnom sektoru, njihovim daljnjim razvojem, implementacijom i prilagodbom različitim područjima i modelima organizacije jedinica javnog sektora može značajno doprinijeti kvaliteti mjerenja i postizanja uspješnosti i učinkovitosti javnog sektora, unaprijeđenju konkurentnosti javnog sektora i njegovoj usporedivosti s privatnim sektorom. Ostvarenje ciljeva predloženog istraživanja i evaluacija postavljene hipoteze rezultirat će značajnim unaprijeđenjem računovodstva javnog sektora, a time i efikasnosti jedinica javnog sektora. Rezultati istraživanja provjerit će se kroz stručnu evaluaciju znanstvene produkcije na međunarodnim znanstvenim skupovima i recenzije publiciranih radova, kroz obrazovanje i stručnu edukaciju menedžera i računovođa javnog sektora i implementaciju u praksu. Važnost predloženog istraživanja proizlazi iz nužnosti prevladavanja nedostatka povezanih teorijskih spoznaja iz područja predmeta istraživanja, nedostatka spoznaja o praksi troškovnog računovodstva i mjerenja efikasnosti jedinica javnog sektora u Hrvatskoj i drugim zemljama s kojima se Hrvatska može i treba uspoređivati, te iz nužnosti implementacije naprednih koncepata, metoda i tehnika troškovnog računovodstva u praksu hrvatskog javnog sektora. 

Natrag