zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Ekonomija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Horvat, Jasna Statistički mjerni instrumenti:konstrukcija i prilagodba poduzetničkoj ekonomiji
Kandžija, Vinko Razvoj gospodarske konkurentnosti Hrvatske u procesu priključivanja EU
Karaman-Aksentijević, Nada Ljudski potencijali i ekonomski razvoj Hrvatske
Kaštelan-Mrak, Marija Poslovna prilagodba hrvatskih gospodarskih subjekata tržišnom natjecanju u EU
Kersan-Škabić, Ines Konkurentnost SME- formiranje klastera u hrvatskom gospodarstvu
Kolaković, Marko Strateško povezivanje i umrežavanje hrvatskih malih i srednjih poduzeća
Krbec, Denisa Održivi turizam u Hrvatskoj: izrada akcijskog plana održivosti turizma Istre
Krtalić, Sandra Koliko države ili kakav sustav javnih financija treba Hrvatskoj u 21. stoljeću?
Lamza-Maronić, Maja UPRAVLJANJE ZNANJEM U FUNKCIJI GOSPODARSKOG RAZVITKA ISTOČNE HRVATSKE
Lauc, Ante Sinergija ljudskog, fizičkog i financijskog kapitala za autopoietični razvitak
Lazibat, Tonći Uloga terminskih tržišta u razvoju hrvatskog gospodarstva
Leko-Šimić, Mirna Komparativni razvoj agroturizma u Istarskoj i Osječko-baranjskoj županiji
Lovrić, Ljiljana Kvantitativna analiza produktivnosti hrvatskog gospodarstva i integracija u EU
Lovrinčević, Željko Makroekonomska konvergencija Republike Hrvatske Europskoj uniji
Marković, Branimir Financiranje lokalne i regionalne samouprave u nedovoljno razvijenim krajevima
Matić, Branko Bankarski sustav i financiranje policentričnog razvitka
Medanić, Barbara Dugoročni razvoj građevinarstva- implementacija strategije, interakcije, učinci
Meler, Marcel Razvijanje slavonsko-baranjskog turističkog clustera
Mencer, Ivan Strategija korporacije– sadašnja budućnost
Mitrović, Frane Morsko putničko bordarstvo u funkciji održivog razvitka
41 do 60 od 102
Natrag