zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-9-27
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Održivi turizam u Hrvatskoj: izrada akcijskog plana održivosti turizma Istre 
Voditelj: Denisa Krbec
Ustanova: Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Pula 
Sažetak: Nakon više desetljeća razvoja mjerenog brojnošću i intenzitetom kretanja na međunarodnoj razini, turizam je danas vodeća globalna industrija s udjelom od 11% u svjetskom DBP koja povratno vrši značajan utjecaj na korištenje resursima, onečišćenje i ukupno djelovanje društava. Za mnoge zemlje i regije, turizam predstavlja osnovni instrument za postizanje željene razine regionalnog razvoja zbog - prije svega - mogućnosti da stimulira nove ekonomske aktivnosti. Prema Svjetskoj turističkoj organizaciji (WTO, 1997), turizam stoga treba biti «istražen (i) kao aktivnost upravljanja postojećim resursima na način na koji to zahtijevaju ekonomske, društvene i estetske potrebe u cilju očuvanja kulturnog integriteta, osnovnih ekoloških procesa, biološke raznolikosti i sustava koji podržavaju kvalitetu života». Peti akcijski program o okolišu Europske unije («Prema održivosti») također utvrđuje važnost turizma kao jednog od prioritetnih sektora. Zasnivajući se na usvojenim strateškim dokumentima, u tekućem je razdoblju naglašena nužnost postizanja općeg sporazuma o potrebi promocije održivog razvoja turizma sa svrhom minimaliziranja njegovog utjecaja na okoliš i maksimiziranja društveno-ekonomskih korisnosti za turističke destinacije. Strategija dugoročnog razvoja hrvatskog turizma do 2010.godine također promovira načelo održivog razvoja turizma u Hrvatskoj (Ministarstvo turizma RH, 2003). Istraživanjem će se obuhvatiti aktivnosti na očuvanju stanja okoliša i kulturnog naslijeđa, kao i - nešto šire - održivosti razvoja identiteta destinacije. Polazi se od hipoteze da je za postizanje ujednačenog i održivog razvoja turizma nužna suradnja svih aktivnih sudionika (stakeholders), pri čemu procesi izrade Lokalnih agenda 21 naglašavaju potrebu zajedničkog pristupa u identifikaciji temeljnih ciljeva zajednice u razvoju turizma. Projekt «A Taste of Istria» («Okus Istre») predstavljat će akcijski plan za postizanje održivosti turizma u Istri, a temeljit će se na dosad poznatim teorijskim načelima. Razvojem takvog akcijskog plana moguće je očekivati njegovu primjenu u ostalim turističkim destinacijama u Hrvatskoj. “A Taste of Istria” će se zasnivati na temeljnim načelima održivog turizma, i to na: isticanju kulturne i povijesne autentičnosti Istre, jedne od vodećih destinacija hrvatskog turizma; zaštiti okoliša Sjevernog Jadrana, uz poticanje razvoja selektivnih vrsta turizma i promociji ekonomskog razvoja osmišljavanjem turističkih posjeta autentičnostima Istre. 

Natrag