zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Obnovljivi izvori u funkciji gospodarskog razvitka 
Voditelj: Julije Domac
Ustanova: Energetski institut "Hrvoje Požar", Zagreb 
Sažetak: Nakon stoljeća korištenja energije fosilnih goriva, danas se globalna slika mijenja, a obnovljivi izvori energije (OIE) se sve više smatraju jednim od ključnih čimbenika budućih strategija razvitka. Nakon dugog razdoblja u kojem su u središtu zanimanja znanstvene i stručne zajednice bili tehnički i tehnološki aspekti korištenja OIE u posljednje vrijeme, zbog njihove sve značajnije uloge u energetskom sustavu, na važnosti sve više dobivaju gospodarski aspekti. Istraživanja predložena u projektu obuhvatit će sljedeće aspekte – utjecaj rasta cijene i povećanje oscilacija cijena energije na gospodarski rast; aplikaciju portfolio analize na proizvodnju električne energije s naglaskom na ulogu OIE; razradu i primjenu metodologije za utvrđivanje doprinosa OIE zapošljavanju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini; analizu učinaka i dosega gospodarskih mjera za poticanje korištenja OIE (subvencije, 'feed-in' tarife, porezi i porezne olakšice i sl. Dodatno bi se analizirajući dosadašnja istraživanja veze između cijene fosilnih goriva i gospodarskog rasta u drugim zemljama utvrdilo kolike su gospodarske posljedice hrvatske ovisnosti o fosilnim gorivima te moguća uloga OIE u ublažavanju tog problema. Istraživanje bi omogućilo davanje okvirnog godišnjeg monetarnog iznosa gubitka BDP-a. Značajan rezultat istraživanja bilo bi i određivanje optimalne kombinacije proizvodnih tehnologija električne energije za Republiku Hrvatsku. Optimalna kombinacija predstavlja onu kombinaciju proizvodnih tehnologija (nafta, ugljen, plin, vjetar, biomasa, geotermalna, itd) za koju će oscilacija proizvodnih troškova električne energije biti najmanja za dani trošak proizvodnje. Rezultati navedenih istraživanja koja se na ovakav način do sada nisu kod nas provodila imali bi svoju primjenu u izradi strateških te zakonskih i podzakonskih dokumenata u Republici Hrvatskoj, a posebno će biti značajni u aktualnom trenutku pregovaranja i pristupanja Europskoj uniji. Utvrđivanje gospodarskih aspekata OIE omogućit će pravo vrednovanje njihovog ukupnog doprinosa gospodarskom razvitku Republike Hrvatske te će provoditi multidisciplinarno uz sudjelovanje suradnika iz navedenih ustanova iz Hrvatske. Sva istraživanja će uvažavati suvremene spoznaje iz zemalja EU putem predloženih suradnika iz inozemstva. 

Natrag