zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Ekonomski identitet jadranskog prostora i europske integracije 
Voditelj: Dražen Derado
Ustanova: Ekonomski fakultet, Split 
Sažetak: O identitetu prostora nemoguće je govoriti bez refleksija na njegov ekonomski doprinos stvaranju održive društvene zajednice. Ovakav pristup je relevantan za regije koje obilježavaju specifični uvjeti gospodarskog razvoja. Neupitno je da se takve ekonomske jedinice suočavaju sa razvojnim ograničenjima, ali i da posjeduju vrijedne razvojne potencijale. Polazeći od identiteta kao obilježja sustava i načina njegove komunikacije sa okolinom, ekonomskom identitetu jadranskog prostora pristupa se primarno sa aspekta prikladnosti integralne ekonomske politike specifičnim razvojnim potrebama regije. Sa tim ciljem promatraju se učinci ekonomske politike na strukturu gospodarstva, njegovu integriranost u nacionalne i međunarodne trgovinske tijekove, te učinci smještaja ekonomskih aktivnosti u prostoru. Posebna pozornost posvećena je analizi regije kao relevantnog ekonomskog subjekta na međunarodnom planu. Ova pitanja dobivaju na važnosti u kontekstu europskih integracijskih procesa koja se reflektiraju kroz sve snažnije konkurentske pritiske, ali i zahtjeve za prihvaćanjem odgovarajuće pravne regulative i institucionalnog ustroja. Uvažavajući prethodno rečeno može se formulirati temeljna hipoteza: iako ekonomsko integriranje sa EU može pružiti kvalitetnu osnovu za osmišljavanje gospodarskog razvoja i uvažavanje regionalnih specifičnosti jadranskog prostora, neusklađenost stupnja razvijenosti između Hrvatske i EU može, u uvjetima provođenja jedinstvene ekonomske politike, uzrokovati suboptimalne efekte što u slučaju Hrvatske zahtijeva promišljanje novih rješenja i odgovarajuće razvojne paradigme. Cilj istraživanja je ocijeniti ekonomski identitet Hrvatske i posebno jadranskog prostora u međunarodnom kontekstu, sa aspekta proširenja EU, te dati prijedlog održivog koncepta razvoja koji bi u zadanim uvjetima globalizacije i ekonomskog integriranja omogućio maksimalno iskorištavanje razvojnih potencijala i usklađeni gospodarski razvoj na nacionalnoj i regionalnoj razini. Svrha istraživanje je omogućiti Hrvatskoj da maksimalnom valorizacijom svojih endogenih razvojnih resursa, posebno na jadranskom prostoru, ostvari zadovoljavajuće mjesto u svjetskoj podjeli rada. Premošćivanje razvojnog jaza i jaza veličine predstavlja, pritom najveći izazov. Očekivani rezultati u vidu razrade kriterija za ocjenu prikladnosti razvojnog koncepta biti će ocijenjeni putem razrade različitih scenarija dajući doprinos fondu primijenjenih ekonomskih znanja. 

Natrag