zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Regija utemeljena na znanju i umrežavanje lokalnih kompetencija 
Voditelj: Branko Grčić
Ustanova: Ekonomski fakultet, Split 
Sažetak: Globalni kontekst istraživanja polazi od teze da je jedan od temeljnih ciljeva suvremene razvojne politike Europske unije, bazirane na tzv. Lisabonskoj strategiji, izgradnja i jačanje konkurentnog gospodarstva utemeljenog na znanju („knowledge based economy” KBE). Nacionalni kontekst u koji se nastoje integrirati ciljevi i sadržaj ovog istraživanja polazi od činjenice da je proces tranzicije hrvatskog gospodarstva, jednako kao i u drugim tranzicijskim zemljama, obilježen manjkom jasnije strateške orijentacije procesa restrukturiranja gospodarstva i društva prema KBE – konceptu. U tom kontekstu, pretpostavka je da svaki pokušaj razvoja hrvatskog gospodarstva u smjeru KBE zahtjeva jačanje kapaciteta za potporu KBE i njihovo umrežavanje, odnosno snažnije reintegiranje istraživačkih institucija s poslovnim sektorom, adekvatno podržano od upravljačkih struktura i politika na svim razinama (umrežavanje na konceptu "tripl-helix modela"). Međunarodna iskustva su pokazala da trajan i samoodrživ razvoj mora biti lokalno ukorijenjen ali i dovoljno fleksibilan, otvoren tijekovima informacija i suradnji koja omogućava usvajanje novih tehnologija i napredak u inovativnosti. Pretpostavka je da regija predstavlja razinu na kojoj se može najbolje promovirati koncept umrežavanja, te pomak od konkurentskih prema kolaborativnim prednostima kao pretpostavka sinergijskih učinaka unutar tog procesa. Stoga se uvodi poznati koncept „knowledge based region“ te se teži uspostavi modela za procjenu stanja u pojedinoj regiji u odnosu na temeljne odrednice tog koncepta kao i modela odgovarajuće tipologije regija. Cilj je što jasnije identificirati potrebe regija te osigurati koncentraciju mjera i aktivnosti kako bi se ojačala njihova konkurentnost i razvojna kohezija. Suvremeni trendovi regionalnog razvoja idu prema regionalnoj specijalizaciji i koncentraciji znanja i inovacija, kao odgovor na povećanu konkurenciju unutar globalnog tržišta, stimuliraju razvoj „regionalnih kooperacijskih mreža“. Koliki je i kakav potencijal za oblikovanje i razvoj takvih mreža, koje se mogućnosti i koristi kriju u tom procesu, te što je nužno učiniti za ubrzanje i jačanje tog procesa, temeljna su pitanja na koje ovo istraživanje treba dati odgovor. U tom kontekstu, istraživanje se usmjerava prema metodama i modelima identifikacije potencijala te stvaranju strategijske i multi-sektorske osnove za dugotrajni i složeni proces oblikovanja i jačanja mreže lokalnih, odnosno regionalnih kompetencija 

Natrag