zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Unapređenje poslovnih procesa u odnosu na poslovne performanse 
Voditelj: Dragana Grubišić
Ustanova: Ekonomski fakultet, Split 
Sažetak: Poslovni procesi su temeljni procesi svakog poduzeća. Oni povezuju aktivnosti svih zaposlenih radi zadovoljena potreba kupaca proizvodom ili uslugom odgovarajuće kvalitete i cijene. Što su ti procesi bolje organizirani, to je i dodana vrijednost veća. Polazište za pokrenuto istraživanje može se prikazati kroz sljedeća pitanja: 1. Poznaje li management dobro postojeće procese? 2. Jesu li postojeći procesi temelj promijenjenih (poboljšanih) procesa? 3. Koliko duboko treba ići u promjenu procesa i da li pri tom mijenjati cijeli proces ili neke njegove dijelove? 4. Kako se ponašati u kriznim situacijama? 5. Na koji način upravljati poslovnim tokovima? 6. Na koji način upravljati promjenama? 7. Koji su to indikatori uspjeha kojima se može mjeriti efikasnost promjena poslovnih procesa? Radi dobivanja odgovora na postavljeni problem istraživanja, postavlja se sljedeća osnovna hipoteza: H0: Fundamentalne promjene u poslovnim procesima vode do povećanja uspješnosti poslovanja poduzeća. Navedena hipoteza istražit će se kroz sljedeće hipoteze: H1: Kontrola i unapređenje poslovnih tokova smanjuje troškove i povećava kvalitetu, te poboljšava poslovni rezultat poduzeća. H2: Postoji empirijski dokaziva povezanost između uspješnog upravljanja organizacijskim promjenama i konkurentske prednosti poduzeća. H3: Poslovna kriza može postati prekretnica koja ponekad nudi više mogućnosti nego šteta koje sa sobom donosi i može biti iskorištena kao nužan katalizator za unapređenje poslovnog procesa, te strategijski rast i konkurentsku snagu poduzeća. Navedene hipoteze istraživat će na uzorku hrvatskih poduzeća, pomoću 3 anketna upitnika. Predviđa se da će rezultati opisanog istraživanja, osim aspekta unapređenja znanosti, imati i praktičnog učinka u poduzećima hrvatskog i regionalnog gospodarstva, s obzirom da bi trebali ukazati na povezanost između prakse upravljanja organizacijskim promjenama (posebice na području inoviranja poslovnih procesa) i postizanja natprosječnih poslovnih performansi. U tom se smislu može očekivati da bi projekt mogao ukazati na neke od primjera najbolje poslovne prakse u području izučavane problematike, te djelovati na njihovu širenje i u manje uspješna poduzeća, kao i poduzeća koja nemaju dovoljno potencijala za praćenje i primjenu složenijih tema iz područja organizacije i managementa. 

Natrag