zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Utjecaj strategije na uspjeh izabranih programa unapređenja poslovnih procesa 
Voditelj: Želimir Dulčić
Ustanova: Ekonomski fakultet, Split 
Sažetak: U vremenu promjena organizacijskih paradigmi i nastupajućeg trenda poznatog kao "od organizacije utemeljene na funkcijama ka organizaciji utemeljenoj na poslovnim procesima", sve više se, u svjetskoj, pa i hrvatskoj organizacijskoj praksi, razvija koncept procesne organizacije. U poduzećima koja razvijaju spomenuti koncept nerijetko se koriste dva, tri, pa i više programa za optimiranje organizacijskih procesa i poboljšanje organizacijskih performansi. Sukladno identificiranim konstruktima koji će se istraživati u Programu, u ovom Projektu istraživat će se međuodnos četiri konstrukta: 1.) strategija (strateška orijentacija), 2.) poslovni procesi organizacije, 3.) programi unapređenja poslovnih procesa i njihova efikasnost, te 4.) organizacijske performanse. Za istraživanja ovog Projekta odabrana su tri programa: TQM, Benchmarking i BPR. Strategija će se raščlaniti na njezine osnovne tipove ili vrste, počevši od strategija core procesa, preko funkcijskih i poslovnih strategija, pa sve do korporacijskih strategija i strategija za krizne situacije. Na temelju rezultata teorijskog dijela istraživanja međuodnosa konstrukata, razvit će se opći model temeljem kojeg će se provesti više empirijskih istraživanja na uzorku organizacija u Republici Hrvatskoj te ispitati valjanost modela. Očekuje se da će rezultati više empirijskih istraživanja u okviru Projekta omogućiti detaljnu analizu međuodnosa strateške orijentacije poduzeća u Hrvatskoj, njihovih poslovnih procesa, korištenih programa unapređenja poslovnih procesa i njihove efikasnosti te organizacijskih performansi. Istraživanje će omogućiti donošenje konkretnih preporuka za unapređenje poslovnih procesa poduzeća u Republici Hrvatskoj. Osim toga, istraživanjem će se stvoriti osnovica za buduća istraživanja svih strateških konstrukata i unapređenje spoznaja o njihovim međusobnim odnosima. 

Natrag