zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Strateški marketing - stvaranje identiteta konkurentnog gospodarstva 
Voditelj: Bruno Grbac
Ustanova: Ekonomski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Promjene u društvu i gospodarstvu nameću potrebu za novim rješenjima kojima se osigurava napredak. Dinamičnost tržišnih zbivanja determinirana je tehnološkim promjenama, globalizacijom i informatizacijom poslovanja, tranzicijskim procesima te širenjem Europske unije. Uspješni razvitak u takvim uvjetima temelji se na znanju, poduzetničkoj ekonomiji, umrežavanju tvrtki i izgradnji identiteta konkurentnog gospodarstva.// Primjereni identitet hrvatskog gospodarstva ostvaruje se implementacijom marketing koncepcije odnosno strateški marketing izvorište je izgradnje identiteta konkurentnog gospodarstva. Ključna je odrednica u procesima izgradnje takvog identiteta znanje o implementaciji marketing koncepcije - njegovo stvaranje, inoviranje, širenje, transfer i aplikacija. Za realizaciju željenog identiteta nužne su promjene na makro i mikro razinama odnosno potrebna je prilagodba tržišne infrastrukture te gospodarskih i drugih subjekata.// Istraživanjem će se utvrditi odrednice modifikacija na makro i mikro marketing razini, njihova interaktivnost te utjecaj strateškog marketinga na: razvoj partnerskih odnosa sa sudionicima na tržištu, na izgradnju odanosti potrošača i stvaranje prepoznatljive ponude - marke.// Ispitati će se značaj i uloga upravljanja strateškim marketingom u stvaranju identiteta konkurentnog gospodarstva. Posebni naglasak staviti će se na obradu: a) posebnosti strateškog marketinga u uvjetima ekonomije temeljene na znanju b) novih koncepcija u poslovanju temeljenih na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji s ciljem boljeg zadovoljavanja potreba potrošača, te c) stvaranja i upravljanja jakih kulturno determiniranih marki proizvoda i tvrtki.// Spoznati će se veličine markomarketinga i mikromarketinga koje omogućuju poticajno okruženja za gospodarski napredak i izgradnju identiteta konkurentnog gospodarstva.// Provjera rezultata istraživanja ostvariva je za promjene na makro marketing razini praćenjem efekata mjera ekonomske politike te za promjene na mikromarketing razini praćenjem efekata mjera poslovne politike.// Značaj predloženog istraživanja proizlazi iz utvrđivanja kriterija i utjecajnih veličina konzistentnog i prepoznatljivog identiteta konkurentnog gospodarstva i Hrvatske. 

Natrag