zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Međunarodni aspekti konkurentnosti, restrukturiranja i poduzetništva u RH 
Voditelj: Nevenka Čučković
Ustanova: Institut za međunarodne odnose, Zagreb 
Sažetak: Unatoč razmjerno visokom gospodarskom rastu u prethodnim godinama, pozicija Hrvatske na svjetskim listama konkurentnosti i strukturnih razvojnih pokazatelja su znatno slabije od zemalja koje su postale nove članice Europske unije, što ukazuje na problem održivosti dosadašnjeg rasta (WEF, 2005). Temeljni cilj ovog projekta jest potaknuti, kroz mjerenje utjecaja međunarodnih razvojnih i strukturnih promjena i integracijskih procesa, promjene i prilagodbe u hrvatskom gospodarstvu osobito sa aspekta efikasnosti osnovnih makro i mikro performansi u pojedinim sektorima (poduzeća, ljudski kapital i znanje, tehnološki progres, industrija, usluge, infrastruktura). Analiza velikog broja statističkih pokazatelja u usporedbi s pokazateljima referentnih zemalja testirat će relativnu poziciju Hrvatske i bitne prednosti i slabosti u pojedinim područjima i sektorima, a stvaranje baze podataka predstavljat će važnu infrastrukturu daljnjim ciljanim istraživanjima znanstvenika, nosiocima ekonomske politike i poduzetnicima. Izgradnja vremenske serije međunarodno usporedivih pokazatelja osiguravat će dinamičku usporedivost pokazatelja konkurentnosti i efikasnosti kako gospodarstva u cjelini tako i sektora poduzeća. Projekt također ima nakanu da identificira instrumente i dobru praksu efikasnog poboljšanja investicijske i poslovne klime i institucionalnog okružja za razvoj uspješnog sektora poduzeća 

Natrag