zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Ekonomija
Redni broj Voditelj Naziv programa
1. Dražen Barković SVEUČILIŠTE I REGIONALNI RAZVITAK
2. Marin Buble Utjecaj organizacijskih varijabli na uspjeh programa unapređenja procesa
3. Nevenka Čavlek Strategija razvoja specifičnih oblika turizma u Hrvatskoj
4. Ivo Družić Strategija suvremenog nacionalnog gospodarskog razvitka
5. Petar Filipić Ekonomski efekti pridruživanja Hrvatske EU: Ex-ante analiza sustava potpore
6. Vinko Kandžija Europski integracijski procesi i Republika Hrvatska
7. Josipa Mrša Računovodstvo javnog sektora kao potpora efikasnosti javnom menadžmentu
8. Branko Novak Financiranje razvoja i restrukturiranje gospodarstva Istočne Hrvatske
9. Nataša Renko Model konkurentske prednosti ponude ekoloških proizvoda pri ulasku Hrvatske u EU
10. Vjekoslava Singer Poduzetništvo - mobilizator socijalne integracije
11. Mladen Staničić Međunarodni aspekti društva znanja-integracije, sigurnost, gospodarstvo i okoliš
12. Ivo Šimunović Identitet jadranskog prostora Hrvatske i europski integracijski procesi
13. Marinko Škare Institucionalni aspekti poslovanja i razvoja (SME) u Hrvatskoj - preduvjet rasta
14. Sandra Švaljek Konkurentnost i održivi razvitak Republike Hrvatske u procesu pridruživanja EU
15. Darko Tipurić Konkurentnost hrvatskih poduzeća
1 do 15 od 15
Natrag