zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Ekonomski efekti pridruživanja Hrvatske EU: Ex-ante analiza sustava potpore 
Voditelj: Petar Filipić
Ustanova: Ekonomski fakultet, Split 
Sažetak: Jedan od osnovnih ciljeva kontinuiranog uključivanja novih članica u Europsku uniju jest smanjivanje razlika u razvijenosti europskih zemalja. Da bi poticala proces harmoniziranja razvoja, Europska komisija razvila je različite oblike financijske pomoći. Pretpostavka realizacije pomoći je postojanje Nacionalnog razvojnog plana u svakoj od zemalja pristupnica. Takav dokument još u Hrvatskoj ne postoji, ali zasigurno će se uskoro izraditi jer su u tom smislu već sklopljeni odgovarajući ugovori s europskim konzultantima. Ex-ante analiza utjecaja na ključne varijable kao što su GDP, investicije, zaposlenost i nezaposlenost, produktivnost, konkurentnost, proračunski deficit i vanjsku trgovinu jedan je od nezaobilaznih zahtjeva Europske komisije u procesu alokacije financijske pomoći. U metodološkom dokumentu Europske komisije iz 1999. godine: "The ex-ante evaluation of the Strucutural Funds interventions", ex-ante evaluaciju najbolje je temeljiti na ekonometrijskom modelu kojim je moguće "simulirati kompleksne međuovisnosti između ekonomskih varijabli na makroekonomskoj razini". Model treba uključiti agregatnu potražnju, ali prije svega agregatnu ponudu, jer osnovni cilj financijske pomoći je dugoročni razvoj temeljen na ponudi povećanje koje bi u dugom roku vodilo smanjivanju razlika u razvijenosti između Hrvatske i razvijenijih članica EU. U ovom trenutku takav model za Hrvatsku ne postoji. Jedan od ciljeva ovog programa je njegova izrada, kako bi se, potom, uz njegovu pomoć, mogao realizirati osnovni cilj projekta: ex-ante analiza ekonomskih efekata financijske pomoći.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag