zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Računovodstvo javnog sektora kao potpora efikasnosti javnom menadžmentu 
Voditelj: Josipa Mrša
Ustanova: Ekonomski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Uređeni informacijski sustav jest temeljna pretpostavka u procesu usklađivanja i razvoja hrvatskog regulatornog okvira i prakse javnog sektora prema zahtjevima novog javnog menadžmenta. Ti su zahtjevi usmjereni na postizanje maksimalnih zajedničkih društvenih učinaka uz što niža ulaganja ograničeno raspoloživih resursa. Polazeći od ove ključne polazišne spoznaje temeljne hipoteze predloženog istraživanja u okviru programa su: (1) iz obilježja različito postavljenih računovodstvenih sustava, s različito oblikovanim i apliciranim osnovama, konceptima i ukupnim računovodstvenim meritorijem moguće selekcionirati koncepte i metode koji će biti u funkciji ocjene učinkovitosti države kao izvještajne jedinice odnosno kao ekonomskog subjekta, (2) prezentacijom analizom i usporedbom koncepata, metoda i tehnika financijskog, upravljačkog i troškovnog računovodstva primjerenih javnom sektoru, njihovim daljnjim razvojem, implementacijom i prilagodbom različitim područjima i modelima organizacije jedinica javnog sektora može se znatno doprinijeti kvaliteti mjerenja i postizanja uspješnosti i učinkovitosti javnog sektora, unaprjeđenju konkurentnosti javnog sektora i njegovoj usporedivosti s privatnim sektorom, (3) implementacija dostignuća suvremenih informatičkih tehnologija preduvjet je funkcioniranja sustava procesiranja računovodstvenih informacija u javnom sektoru. Ciljevi su osigurati primjeren informacijski sustav za potrebe funkcioniranja javnog menadžmenta koji će istodobno osiguravati ocjenu njegove efikasnosti. Rezultati istraživanja će biti izgrađen sustav osiguranja neophodnih računovodstvenih informacija za potrebe javnog menadžmenta koji će biti u skladu s ciljevima i potrebama svih zainteresiranih segmenata društva. Rezultati će se provjeriti ocjenom njihove kompatibilnosti sa zahtjevima međunarodnih standarda računovodstvenog izvješćivanja posebno u području javnog sektora i međunarodnog statističkog izvještavanja o poslovanju države. Važnost predloženog istraživanja proizlazi iz nužnosti uključivanja RH u svjetske globalizacijske procese i potrebe unaprjeđenja opće konkurentnosti, ne samo gospodarskog, već i javnog sektora. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag