zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: SVEUČILIŠTE I REGIONALNI RAZVITAK 
Voditelj: Dražen Barković
Ustanova: Ekonomski fakultet, Osijek 
Sažetak: Sveučilišta igraju vrlo značajnu ulogu u regionalnom razvitku (Garlick, 1988; ) Ona pridonose regionalnim gospodarstvima i regionalnom razvitku. Često su glavni poslodavatelji i kupci usluga. Ta izravna veza je opširno izložena u dobro dokumentiranoj studiji. Sveučilišta se brinu o kulturnoj, sportskoj i fizičkoj infrastrukturi u regiji. Ona osiguravaju liderstvo u zajednici. U regionalnom razvitku Sveučilište je u sprezi je s državom, lokalnom upravom i lokalnom industrijom. Sveučilište u Osijeku značajan je čimbenik razvitka istočne Hrvatske. Ono stvara i prenosi znanja koja su važna za gospodarsku i društvenu dobrobit na regionalnoj, nacionalnoj, a i globalnoj razini. Sveučilište se treba temeljiti na dobro organiziranim istraživačkim kapacitetima i nastavi koja se temelji na istraživanjima. Središnji cilj tranzicije sveučilišta u Hrvatskoj je prijelaz ka integriranom, kompetentnom, istraživački-orijentiranom i efikasnom sveučilištu, u susret akreditaciji institucija i programa te povećanje kvalitete. Osiguranje kvalitete istaknuto je kao glavna postavka Bolonjskog procesa te je zato za Europu važna koherentna politika, zasnovana na postavci da institucionalna autonomija stvara i zahtjeva odgovornost te da su upravo sveučilišta nositelji odgovornosti u procesu razvitka interne kulture kvalitete. Očekivani rezultati se odnose na dosljednu provedbu Bolonjskog procesa i pokretačkih sveučilišnih akcija za regionalni razvitak. Program bi trebao pokazati kako sveučilišta ( i srodne visoko obrazovne institucije) mogu igrati značajnu ulogu u lokalnom i regionalnom gospodarstvu. Ovaj projekt je pod prirodnom provjerom samog Sveučilišta, njegovih sastavnica kao i društvenih subjekata u regiji. Objavljivanje pisanih radova, nastupi na znanstvenim skupovima,i konferencijama te različitim radionicama, projekt će biti izložen javnom pogledu i prosudbi. Očigledna provjera će biti pitanje realizacije gore postavljenih eksplicitnih ciljeva i očekivanih rezultata. Važnost predloženog istraživanja je u skladu s Bolonjskom deklaracijom u kojoj se naglašava da se Europa znanja prepoznaje kao nenadomjestiv čimbenik društvenog i ljudskog razvitka, odgovornost i uloga Sveučilišta postaje time veća. Autonomno Sveučilište koje je spremno prilagoditi se promjenama i udovoljiti zahtjevima društvene zajednice, bitan je pokretač sveopćeg društvenog razvitka.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag