zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Strategija suvremenog nacionalnog gospodarskog razvitka 
Voditelj: Ivo Družić
Ustanova: Ekonomski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Svrha je programa istražiti relevantna svjetska i domaća teorijska i praktična iskustva u modeliranju nacionalnog menadžmenta tekuće poslovne aktivnost i dugoročnog ekonomskog razvoja, kako bi se došlo do konzistentnog i empirijski provedivog znanstveno utemeljenog modela diskretne intervencije u tržišnom okruženju. Temeljni je cilj iznaći stručno vjerodostojne elemente makroekonomskog menadžmenta prispodobljenog globalnim vrijednostima tržišnog gospodarstva, ali i razvidnim specifičnostima tržišne transformacije koju prolazi hrvatsko gospodarstvo. Ovako položena svrha i temeljni cilj generiraju više razinske ciljeve u realizaciji programa i njemu sastavnih projekata. Prva je razina teorijsko istraživanje same potrebe strategije. To podrazumijeva odgovor na pitanje da li je uopće primjereno razgovarati o gospodarskoj strategiji na nacionalnoj razini? Druga je razina istraga kompetentnosti, sposobnosti, doraslosti ekonomske znanosti u formuliranju strategije u suvremenim uvjetima. Ukoliko prihvatimo tezu o potrebi strategije slijedeće je pitanje da li je ekonomska znanost u stanju iznjedriti cjelovitu strategiju ekonomskog razvoja? Treća razina istraživanja je izbor moguće strategije. Kada ipak formuliramo pozitivan odgovor glede mogućnosti ekonomske znanosti, postavlja se pitanje kakva strategija je moguća i potrebna u tržišnim uvjetima? To otvara slijedeću razinu svrhovitog istraživanja a to je pitanje kompetentnog makroekonomskog upravljanja u tranzicijskim uvjetima, kao i potrebu harmoniziranja različitih razina makroekonomske aktivnosti u razdoblju tržišne transformacije. Dugovječna i obnavljajuća rasprava o potrebi/suvišnosti nacionalne gospodarske strategije, ipak je izgleda rezultirala pretežitim stavom kako procesi suvremene tržišne aktivnosti u uvjetima globalizacije, traže cjelovitu makro - strategiju koja treba dugoročnošću svojih opredjeljenja i konzistentnošću svojih ciljeva dati pozitivan smisao kratkoročnim oscilacijama poslovne aktivnosti.Isto tako široko definiran obuhvat strategije, postavlja pitanje u kojoj je mjeri aktualna ekonomska analiza i njen analitički instrumentarij, osposobljena za tako složen zahvat. Neprekinuta doktrinarna rasprava među ekonomistima više upravljena ka osporavanju "protivničkih" stavova nego pronicanju u uzroke i posljedice cikličnosti ekonomskih procesa, nametnula je pitanje kompetentnosti ekonomske znanosti uopće u bavljenju kompleksnom društvenom stvarnošću. Jedan je od ciljeva programa istražiti u koliko  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag