zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Identitet jadranskog prostora Hrvatske i europski integracijski procesi 
Voditelj: Ivo Šimunović
Ustanova: Ekonomski fakultet, Split 
Sažetak: Obalni prostor Republike Hrvatske fizionomski pripada jadranskoj regiji i Mediteranu u širem zemljopisnom određenju. Program preispituje svojstva jadranskog obalnog prostora u kontekstu vrijednosti koje to područje ima po sebi i u odnosu na europski prostor, istražujući, u konačnici, identitet tog prostora kao okvira i sintagme budućeg razvoja nacionalnog dijela Jadrana i jadranskog područja u cjelini. Program istraživanja identiteta jadranskog prostora Hrvatske je određen multidimenzionalno i interdisciplinarno. Multidisciplinarnost znači da se, pored nacionalnog okvira promatranja jadranskog identiteta, uvažavaju i dimenzije globalizacijskih procesa koji nameću određene svjetske razvojne parametre, kao i procesa europske integracije koji obvezuju na neke europske norme. Interdisciplinarnost podrazumijeva uvažavanje različitih aspekata promatranja identiteta jadranskog područja, bez obzira što u tome dominiraju ekonomski i prostorni kriteriji. U ozračju ovih dvaju pluralnih skupina kategorija, hipoteza o identitetu jadranskog prostora obvezuje na vrlo složeni oblik istraživanja. Osnovna je hipoteza programa: "Identitet jadranskog prostora postoji i po svojoj je naravi kompleksan; tijekom istraživanja treba ga prepoznati kroz prizmu pojedinih projekata te cjelovito definirati kao jedinstveni jadranski identitet". Odatle je glavni cilj programa istražiti budući razvojni identitet jadranskog područja, sa svrhom usmjeravanja različitih oblika i procesa razvoja na tom području. Temeljni je rezultat programa definiranje identiteta jadranskog prostora u cjelini, i unutar njega obalnog područja Hrvatske u ozračju suvremenih globalnih i integracijskih procesa te, kroz pojedinačne projekte, identitet gospodarske i prostorne strukture i okoliša. Očekivani rezultati otvorit će nove mogućnosti u razvoju hrvatskog obalnog područja s gledišta prekogranične i međuregionalne gospodarske suradnje, kao i s gledišta turizma i prometa kao integrativnih funkcija novog jadranskog identiteta. Rezultati istraživanja i njihov doprinos razvoju jadranskog prostora bit će simultano provjeravani tijekom pete godine kroz razradu pojedinih scenarija ostvarivanja njegovog novog identiteta. Definiranje suvremenog identiteta jadranskog prostora originalni je znanstveni doprinos razvoju jadranskog prostora Hrvatske, posebno s gledišta aktualnih globalnih promjena koje ga određuju.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag