zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Poduzetništvo - mobilizator socijalne integracije 
Voditelj: Vjekoslava Singer
Ustanova: Ekonomski fakultet, Osijek 
Sažetak: Tradicionalni pristup ekonomskom rastu teži fokusiranju na ekonomske čimbenike i velike korporacije, zanemarujući interaktivnost između ključnih čimbenika i uloge koju igraju novija i manja poduzeća. Ovaj istraživački program se zasniva na različitim pretpostavkama: koristi Porterov model konkurentnosti i Global Entrepreneurship Monitor-ov model odnosa između ekonomskog rasta i poduzetničkih uvjeta u gospodarstvu/društvu, kao okvir za istraživanje ekonomskog rasta. Poduzetništvo se definira kao "pursuit of opportunity beyond the resources you courrently control" (Stevenson, 1983., 1985., 1990.), a konkurentnost kao "productivity with which a nation utilizes its human, capital and natural resources" (Porter, 1990.). Porterov dijamantni model konkurentske prednosti inzistira da se nacionalna konkurentnost izvodi iz konkurentnosti poduzeća, a ne nacije, što otvara vrata poduzetništvu kao pokretačkoj snazi za stvaranje konkurentnih pojedinaca, poduzeća, vlada. Ovaj istraživački tim naklonjen je potrebi za radikalnim Schumpeterijanskim zaokretom u poduzetničkom obrazovanju, uporabom "kreativne destrukcije" kao metode za otvaranje novih načina organiziranja znanja i pedagogije na sveučilištu kako bi se mlade ljude opremilo znanjem i vještinama potrebnim u visoko globaliziranom svijetu. H1: konkurentnost ovisi o poduzetničkom kapacitetu svih uključenih strana (pojedinci, institucije) H2: poduzetništvo je stečeni kapacitet za vođenje promjena H3: poduzetništvo je mobilizator i ekvilizator u društvu H4: poduzetnici se umjereno izlažu riziku, i ne prepuštaju stvari slučaju H5: globalizacija zahtijeva kontinuirano poboljšavanje konkurentnosti Očekivani rezultati su u rasponu od konceptualnih okvira (za procjenjivanje poduzeća s visokim potencijalom rasta), modela (za procjenu poslovnog rizika), institucija (Međunarodni centar za poduzetničke studije, Centar za poduzetništvo na Otoku znanja – Koločep) do policy preporuka. Istraživački rezultati bit će evaluirani kroz planirane miljokaze i otvoreni za javnu provjeru kroz web portal. Predloženi istraživački program trebao bi imati najvišu razinu prioriteta budući da je i Vlada svjesna nedostatka poduzetničke kulture, što je godinama bilo signalizirano od međunarodnih istraživanja.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag