zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Model konkurentske prednosti ponude ekoloških proizvoda pri ulasku Hrvatske u EU 
Voditelj: Nataša Renko
Ustanova: Ekonomski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Osnovna je svrha ekološke proizvodnje zaštita zdravlja i života ljudi, zaštita prirode i okoliša i zaštita potrošača. Danas je ekološka poljoprivreda u mnogim zemljama jasno definirana zakonima, čemu se je pridružila i Hrvatska donošenjem paketa zakona i propisa koji reguliraju poljoprivrednu proizvodnju. Prehrambeni proizvodi u ekološkoj poljoprivredi kontrolirani su i nose poseban znak – znak ekološkog proizvoda. Iako su prirodni resursi u Hrvatskoj relativno čisti i nedirnuti, s velikim brojem autohtonih biljaka i životinja uglavnom zahvaljujući napuštanju ruralnih područja i nedovoljnom razvoju industrijske poljoprivrede, što pruža velike mogućnosti za razvoj ekološke poljoprivrede, na putu razvoju ekološke poljoprivredne proizvodnje u RH stoje mnogi problemi: • Još uvijek slaba povezanost između svih odgovornih sudionika (ministarstava poljoprivrede, zaštite okoliša i kulture) što suočava ekološke proizvođače s administrativnim preprekama i kompleksnom procedurom za dobivanje znaka „ekoproizvod“. • Nedovoljna organiziranost hrvatskih proizvođača ekoloških proizvoda i educiranost u pogledu tehnologije poljoprivredne proizvodnje, a posebice u savladavanju plasmana proizvoda na tržište. • Distribucijski kanali (tržnice na otvorenom, veliki distribucijski centri, specijalizirane trgovine) i direktna prodaja su još uvijek nerazvijeni. Tri znanstvena projekta koji su sastavni dio ovog programa obradit će tri sljedeća područja ekološke poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i ponude: 1. Biljno uzgojne mjere za poboljšanje kakvoće proizvoda iz ekološke proizvodnje - voditelj prof. dr. sc. Ivica Kisić – Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 2. Marketinški sustav za razvijanje konkurentske sposobnosti ponude ekoloških proizvoda u RH – voditeljica prof. dr. sc. Nataša Renko – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 3. Modeliranje distribucijskih kanala za ekološke proizvode i zaštita potrošača – voditeljica – prof. dr. sc. Vesna Brčić – Stipčević – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Mogli bi zaključiti, da ovaj znanstveni program ima za cilj integriranim pristupom pružiti: 1. kriterije uspješne ekološke poljoprivredne proizvodnje; 2. razvijanje i usavršavanje marketinškog sustava aktivnosti kako na domaćem tržištu tako i na inozemnom tržištu, te 3. prijedlog odgovarajućih kanala distribucije i zaštite potrošača kako bi se unaprijedile sve faze od proizvodnje do plasmana ekoloških proizvoda. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag