zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Europski integracijski procesi i Republika Hrvatska 
Voditelj: Vinko Kandžija
Ustanova: Ekonomski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Europski integracijski procesi značajno su ubrzani od dobivanja statusa države-kandidata i početka pregovora. Premda su i ranije bili poznati učinci integiranja, specifičnosti Republike Hrvatske u procesu pregovaranja i skorog pristupanja u članstvo zahtjevaju posebnu pozornost. S obzirom na karakter teme istraživanja, te u konzultaciji s vodećim stručnjacima ovoga područja zaključeno je da jedino multidisciplinarni pristup može pružiti odgovarajuće odgovore na izazove integracijskog procesa. U svezi s time, pokrenut je i ovaj program koji objedinjuje raznorodne projekte sa zajedničkom temeljnom hipotezom: u europskom gospodarskom i socijalnom okruženju kriju se mnogi izazovi koje je moguće anulirati i pretvoriti u konkurentske prednosti za hrvatsko gospodarstvo i državu u cjelini. Multidisciplinarni i multietnički tim vođen je idejom poboljšanja performansi hrvatskog gospodarstva u specifičnom trenutku priključivanja Europskoj uniji vodeći se principom maksimiziranja koristi. U tom je procesu nužna kvaliteta koju je moguće ostavariti putem implementacije zaključaka i predviđenih rezultata istraživanja – povećanja konkurentnosti, obrazovanja radne snage sukladno novim, izmjenjenim potrebama tržišta, funkcioniranja tržišta kapitala, povećanja produktivnosti, stupnja "eurizacije" gospodarstva i realnosti tečaja kune u sadašnjim makroekonomskim okvirima, menadžerskim znanjem kao temeljnim nositeljem uspješnosti poduzeća, kao i utjecaja usklađenosti prava društva na funkcioniranje poduzeća u razdoblju usvajanja pravne stečevine EU. Posebnu kvalitetu ovom istraživanju daje kombinacija mikro i makroekonomskih tema, te će se suradnja rezultirati mogućnosti sučeljavanja odgovora na dvije razine funkcioniranja gospodarstva. Tema iz područja gospodarskog prava nadovezuje se na sva postavljena pitanja i omogućit će preispitivanje postojećeg i stvaranje poboljšanog formalno-pravnog okvira za prijedloge ekonomskih stručnjaka. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag