zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Financiranje razvoja i restrukturiranje gospodarstva Istočne Hrvatske 
Voditelj: Branko Novak
Ustanova: Ekonomski fakultet, Osijek 
Sažetak: Nejednakost regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj je posljedica povijesnog i kulturnog naslijeđa, demografskih osobitosti, zemljopisnog položaja, ali i ratnih okolnosti koje su najviše pogodile nerazvijena područja. Ove nejednakosti su prevelike pa je nužno osigurati brži gospodarski rast nerazvijenih regija te ostvariti sinergiju državnog i regionalnog kao cilj razvitka. Globalizacija daje dodatne mogućnosti regionalnom razvitku što se ogleda u različitim mogućim oblicima transgranične suradnje. Program ima za cilj istražiti komponente financiranja ubrzanog regionalnog razvoja, ali i restrukturiranje gospodarstva nerazvijenih područja, a u cilju bržeg rasta i prevladavanja zaostajanja u odnosu na razvijenije dijelove Republike Hrvatske. U tom smislu će se u projektima koji su sastavnica programa istraživanje usmjeriti na područje Istočne Hrvatske gdje su problemi nerazvijenosti izuzetno izraženi. Istraživanjem se žele testirati hipoteze da dosadašnji izvori financiranja u lokalnim jedinicama koje su na nerazvijenim područjima, nisu dostatni za poticanje ekonomskog razvoja tih područja, da je u smislu financiranja razvoja moguće utjecati i na poslovne politike banaka u cilju snažnijeg praćenja regionalnog razvoja, te da se kroz restrukturiranje gospodarstva mogu polučiti efekti u bržem gospodarskom razvoju. Ovo posljednje se odnosi posebno na tvrtke u poteškoćama koje su u nerazvijenim regijama izložene većim problemima pa je njihovo slabljenje i propadanje uzrokuje i teške socijalne posljedice. Ciljevi projekata u programu su definiranje učinkovitijih modeli financiranja lokalne uprave i samouprave, modela koji će osigurati značajnije uključivanje bankarskog sustava u financiranje policentričnog razvitka, te identifikacija strategija restrukturiranja tvrtki u poteškoćama i reorganizacije u stečaju. Istraživanje će se temeljiti na podatcima financijskih institucija, jedinica lokalne uprave i samouprave te trgovačkih sudova s područja istočne Hrvatske i imati će primijenjeno značenje. U istraživanju će se koristiti raspoloživi statistički podatci, anketiranje i intervjuiranje, a obrada će se obaviti ekonometrijskim metodama.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag