zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Međunarodni aspekti društva znanja-integracije, sigurnost, gospodarstvo i okoliš 
Voditelj: Mladen Staničić
Ustanova: Institut za razvoj i međunarodne odnose 
Sažetak: Izgradnja održivog društva znanja odgovor je na izazove 21. stoljeća, koji zadire u sve aspekte društvenih aktivnosti, pa stoga zahtijeva multidisciplinaran i interdisciplinaran pristup. Potrebna je suradnja prirodnih i društvenih znanosti kao potpora procesu donošenja relevantnih odluka u tom procesu u kojem se isprepliću gospodarski, politički, sigurnosni, kulturni, socijalni, drugi čimbenici u prirodnom i izgrađenom okolišu. U svemu tome vrlo je važna i uloga obrazovanja. Cilj je istražiti hipotezu prema kojoj se izgradnja održivog društva znanja odvija kroz interakciju sigurnosti, gospodarskog razvoja, regionalnog razvoja, jačanja kompetitivnosti hrvatskoga gospodarstva kroz ulazak u EU i NATO, te održivog gospodarenja prirodnim i ljudskim resursima kao dijelom cjelovitog sustava planiranja i praćenja razvojnih (gospodarskih, društvenih i okolišnih) učinaka na lokalnu i regionalnu zajednicu u Republici Hrvatskoj. Nova paradigma međunarodnih odnosa u 21. stoljeću zahtjeva realizaciju novog koncepta nacionalne sigurnosti, koja više ne ovisi isključivo o vojno-obrambenoj snazi jedne države, nego i o njenoj sposobnosti da osigura gospodarski, politički, znanstveni, tehnološko-tehnički, ekološki i društveni razvoj općenito. Sigurnost dakle ima svoj jasno izraženi interaktivni gospodarski aspekt – na jednoj strani ona je preduvjet gospodarskog razvoja, ali i gospodarski razvoj omogućava višu ili primjereniju razinu sigurnosti. U RH to najviše znači razvoj na osnovi restrukturiranja i jačanja kompetitivnosti hrvatskog gospodarstva u čemu će najviše pomoći punopravno članstvo u euroatlantskim strukturama EU i NATO. Slobodan pristup velikom tržištu EU i njegovim financijskim institucijama jedan je od preduvjeta jačanja kompetitivnosti, dok je primjereno korištenje prirodnih i ljudskih resursa možda i najznačajniji element jačanja kompetitivnosti, gospodarskog razvoja, sigurnosti i izgradnje održivog društva znanja. Na taj su način sva predložena četiri projekta suštinski i sadržajno povezana. Rezultati će se provjeravati kroz međunarodne recenzije znanstveno-istraživačkih projekata, publikacija i drugih aktivnost, kao i kroz međunarodne konferencije, seminare i radionice. Značenje istraživanja nalazi se u iznalaženju autentičnih rješenja za pojedine ključne probleme vezane uz proces pridruživanja RH EU i NATO, kao preduvjetu izgradnje društva znanja. Ova će rješenja poslužiti i kao znanstveno-stručna podrška donosiocima političkih odluka u tom procesu.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag