zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Konkurentnost hrvatskih poduzeća 
Voditelj: Darko Tipurić
Ustanova: Ekonomski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Konkurentnost hrvatskog gospodarstva je prvenstveno funkcija nosivih kompetencija poduzeća te nacionalnih i lokalnih uvjeta poslovanja. Ključne determinante tih dvaju elemenata konkurentnosti su sustav korporativnog upravljanja, organizacijski dizajn te menadžerske, organizacijske i tehničke inovacije u proizvodnji. Istraživanjem se želi utvrditi kako skupno djelovanje tih triju elemenata konkurentnosti omogućuje konkurentnost hrvatskih poduzeća na međunarodnim tržištima. U suprotnomu, hrvatska poduzeća ne mogu uspješno internacionalizirati vlastito poslovanje i ostvariti iznadprosječnu dugoročnu profitnost. Programom se želi postići sljedeće: a) izgradnja prilagođenog teorijskoga modela prikladnoga za tranzicijski kontekst Hrvatske, a koji će biti okvir za testiranje osnovne i izvedenih hipoteza b) identificiranje odrednica konkurentske sposobnosti poduzeća u najvažnijim hrvatskim industrijama c) analiza utjecaja veličine poduzeća na konkurentsku sposobnost hrvatskih poduzeća d) unapređivanje metodologije i znanstvenih istraživanja konkurentntske sposobnosti poduzeća u Hrvatskoj. Hipoteze istraživanja testirat će u nizu empirijskih istraživanja - od dinamične analize pokazatelja poslovanja za veliki broj poduzeća, analize temeljnih podataka konkurentnosti za hrvatske industrije po različitim kriterijima, pa do više anketnih istraživanja stavova managera vodećih hrvatskih poduzeća o dimenzijama konkurentnosti. Rezultati projekta omogućit će stvaranje kvalitetne znanstveno-stručne podloge za razvitak nacionalnih politika i programa konkurentnosti gospodarstva te oblikovanje uspješnih poslovnih modela nastupa hrvatskih poduzeća na međunarodnim tržištima.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag