zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Strategija razvoja specifičnih oblika turizma u Hrvatskoj 
Voditelj: Nevenka Čavlek
Ustanova: Ekonomski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Među brojnim oblicima turizma koji u Hrvatskoj imaju posebne mogućnosti razvoja izdvajaju se zdravstveni, kulturni, sportski i nautički turizam. Ovi oblici turizma međusobno su komplementarni, a uključuju i neke druge specifične oblike turizma poput lovnog, ribolovnog i eko-turizma. Kako i zdravstveni i sportski turizam nužno u sebi uključuju kineziološke i zdravstveno-preventivne sadržaje, nameće se potreba posebnog istraživanja u okviru ovog programa. Stoga je cijeli program i osmišljen kao interdisciplinarno istraživanje. Osnovna pretpostavka za koncipiranje strategije razvoja specifičnih oblika turizma u Hrvatskoj je istraživanje turističkog tržišta što je također obuhvaćeno posebnim projektom u okviru ovog Programa. Ciljevi Programa su: 1. Izvršiti kritičku analizu postojećeg stanja specifičnih oblika turizma u Hrvatskoj 2. Istražiti tržišne potencijale za razvoj određenih specifičnih oblika turizma u Hrvatskoj 3. Definirati strategiju razvoja specifičnih oblika turizma u Hrvatskoj 4. Valorizirati ekonomske učinke određenih specifičnih oblika turizma u Hrvatskoj. Hipoteze istraživanja: 1. Specifični oblici turizma u Hrvatskoj nisu dosegli kvalitetnu razinu razvoja zbog nedostatka vizije i strategije njihova razvoja 2. Postoji visok stupanj korelacije između održivog razvoja specifičnih oblika turizma i smanjenja sezonalnosti hrvatskog turizma 3. Potencijali inozemne turističke potražnje daleko nadilaze opseg postojeće ponude specifičnih oblika turizma u Hrvatskoj 4. Postoji visoka međuzavisnost između specifičnih oblika turizma i njihovih neto ekonomskih učinaka. Očekivani rezultati ovog interdisciplinarnog Programa proizlaze iz njegovog znanstvenog doprinosa i implementacije u praksu hrvatskog turizma. Znanstveni doprinos ogledat će se u istraživanju i definiranju jedinstvene strategije razvoja specifičnih oblika turizma u Hrvatskoj što će proširiti spoznaje iz teorije turističkog razvoja i planiranja u turizmu. Provjera rezultata ovog Programa istraživanja vršit će se pomoću općih znanstvenih metoda, metoda deskriptivne statistike, komparativne analize i sinteze. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag