zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Konkurentnost i održivi razvitak Republike Hrvatske u procesu pridruživanja EU 
Voditelj: Sandra Švaljek
Ustanova: Ekonomski institut, Zagreb 
Sažetak: Proces pridruživanja EU pruža Hrvatskoj mogućnost porasta blagostanja, ali je ujedno suočava s brojnim izazovima. Program je oblikovan tako da istraži kako što bolje iskoristiti mogućnosti i prevladati ograničenja. Glavna je hipoteza programa da malenom, otvorenom gospodarstvu poput hrvatskog, samo rastuća konkurentnost poduzeća i nacionalnog gospodarstva osigurava dugoročno uspješno pozicioniranje u globalnom okruženju, te zaštitu nacionalnih interesa i očuvanje identiteta. Sadašnja makroekonomska konvergencija je neujednačena i ne osigurava dostatan rast konkurentnosti. Dok je monetarna konvergencija uznapredovala, strukturna i institucionalna konvergencija teku usporeno. Integriranost financijskih tržišta je tek djelomična, a fiskalna prilagodba značajno zaostaje. Stoga je dio istraživanja posvećen razumijevanju procesa konvergencije kao preduvjeta za uspješnu koordinaciju ekonomskih politika tijekom pridruživanja EU. Polazeći od teorijskih spoznaja koje naglašavaju važnost ljudskog kapitala tj. znanja, stručnosti i sposobnosti pojedinaca da preuzmu, usvoje i razvijaju nove tehnologije, dio se istraživanja usmjerava na čimbenike koji uvjetuju rast konkurentnosti. Identificiraju se procesi koji dugoročno utječu na stjecanje konkurentske prednosti poduzeća i analizira međuovisnost konkurentnosti i razine akumuliranog znanja, inovacijskog kapaciteta i kvalitete institucija. Kao važni izazovi tijekom procesa pridruživanja izdvojeni su učinkovito upravljanje održivim razvitkom te smanjenje nezaposlenosti, siromaštva i socijalne isključenosti. Učinkovitost upravljanja održivim razvitkom ovisi o inovativnom kapacitetu regija, uvažavanju regionalnih posebnosti, te upravljačkoj sposobnosti nositelja razvojne politike. Vezano uz smanjenje nezaposlenosti, siromaštva i društvene isključenosti, istraživanje pokazuje da, dok su mjere socijalne politike učinkovite u ublažavanju ekstremnog siromaštva i isključenosti, tek se ulaganjem u obrazovanje i ubrzavanjem dinamike tokova na tržištu rada djeluje na uzroke problema i omogućuje trajno smanjivanje rizika od siromaštva i isključenosti. Iako primarno ekonomskog karaktera, ovo kompleksno istraživanje je interdisciplinarno. Rezultati istraživanja su namijenjeni nositeljima ekonomske politike i omogućit će bolje razumijevanje procesa integracije Hrvatske u EU i njezinih učinaka u srednjoročnom razdoblju. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag