zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-3-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Sort Šifra
Sort Naziv projekta
Sort Glavni istraživač
Sort Ustanova
Sort Područje
Detalji
0062060 Angiogeneza u malignim tumorima Dr.sc. Nives Jonjić Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
0062059 Posttraumatski stresni poremećaj i funkcija stomatognatog sustava  Ivone Uhač Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
0062070 Orijentacijska dinamika u makromolekulnim sustavima  Srećko Valić Medicinski fakultet, Rijeka Prirodne znanosti
0062056 Terapijski pristup žrtvama rata  Ljiljana Moro Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
0062078 Enteralna prehrana i postoperativni motilitet žučnog mjehura, želuca i duodenuma Dr.sc. Alan Šustić Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
0062054 Izobrazba medicinskog osoblja i odnos prema teškom bolesniku  Gordana Rubeša Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
0062058 Biološki učinci stomatoloških materijala Dr.sc. Sonja Pezelj-Ribarić Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
0062071 Odnos strukture i funkcije tirozinske fosfataze CD45 Dr.sc. Siniša Volarević Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
0062033 Cijeljenje zubne periapeksne lezije Dr.sc. Maja Kovačević Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
0062076 Prednji ili stražnji operacijski pristup  Marin Stančić Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
0062002 Nutritivni učinci biljnih ulja na proces regeneracije jetre Dr.sc. Čedomila Milin Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
0062080 Fenotipske i funkc. karakteristike decidualnih limfocita u ektopičnim trudnoćama  Ljiljana Randić Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
0062081 Toksikološki aspekti naftne industrije u Primorsko-goranskoj županiji Dr.sc. Vladimir Mićović Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
0062084 Sudsko-medicinske značajke samoubojstava u Republici Hrvatskoj Dr.sc. Alan Bosnar Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
0062085 Uloga dendritičnih i limfatičnih stanica u reumatoidnom artritisu Dr.sc. Jagoda Ravlić-Gulan Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
1186 do 1200 od 1851