zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0062056 
Projekt: Terapijski pristup žrtvama rata 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja mozga
Glavni istraživač:  Ljiljana Moro
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Ključne riječi: PTSP,Psihoterapija, Anksioznost, Depresivnost 
URL:  
E-pošta: tanja.franciskovic@ri.tel.hr 
Telefon: 385 51 333 323 
Suradnici:
Ika Rončević-Gržeta    Istraživač
Ilijana Jelušić    Istraživač
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0062056
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Brain Research 
Institution: The Faculty of Medicine, Rijeka 
Keywords:  

Natrag