zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0062080 
Projekt: Fenotipske i funkc. karakteristike decidualnih limfocita u ektopičnim trudnoćama 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanje humane reprodukcije
Glavni istraživač:  Ljiljana Randić
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Ključne riječi: trudnoća, ektopična trudnoća, citotoksičnost, prirodno ubilačke stanice (NK), perforin, FasL 
URL:  
E-pošta: dekanat@medri.hr 
Telefon: 651-102 
Suradnici:
Alenka Brnčić Fischer    Istraživač
Stanislav Rupčić    Istraživač
Maja Krašević    Istraživač
Herman Haller    Istraživač
MILENA GAŠPAROVIĆ    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0062080
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Human Reproduction Research 
Institution: The Faculty of Medicine, Rijeka 
Keywords:  

Natrag