zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0062033 
Projekt: Cijeljenje zubne periapeksne lezije 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Stomatologija
Glavni istraživač: Dr.sc.  Maja Kovačević
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Ključne riječi: Zubna pulpa, pulpitis, elektroodontometrija, patofiziologija, periapeksni parodontitis, terapija 
URL:  
E-pošta: Maja.Kovacevic@ mamed.medri.hr 
Telefon: (051)212865 
Suradnici:
Snježana Bešlić    Istraživač
Tomislav Tamarut    Istraživač
ARIANNA ŠJARDI    Istraživač
Gordan Cindrić    Istraživač
Alen Braut    Istraživač
Jelena Horvat    Znanstveni novak
DAMIR ŠNJARIĆ    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0062033
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group:  
Institution: The Faculty of Medicine, Rijeka 
Keywords:  

Natrag