zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Sort Šifra
Sort Naziv projekta
Sort Glavni istraživač
Sort Ustanova
Sort Područje
Detalji
0219111 Sprečavanje i liječenje razvojnih poremećaja u djece  Milivoj Boranić Medicinski fakultet, Osijek Biomedicinske znanosti
0219011 Biodinamika potpornog sustava čovjeka u različitim uvjetima  Vasilije Nikolić Medicinski fakultet, Osijek Biomedicinske znanosti
0219242 Spoznajna oštećenja u bolesnika nakon cerebrovaskularnog inzulta Dr.sc. Josip Palić Medicinski fakultet, Osijek Biomedicinske znanosti
0219301 Ocjena zdravstvene snage i mogućnost adaptacije povratnika Dr.sc. Zdravko Ebling Medicinski fakultet, Osijek Biomedicinske znanosti
0219262 Posttraumatski stresni poremećaj djece ratnih veterana :kauzalni model Dr.sc. Željka Vukšić-Mihaljević Medicinski fakultet, Osijek Biomedicinske znanosti
0219021 Uloga gangliozida u sazrijevanju i plastičnosti mozga Dr.sc. Marija Heffer-Lauc Medicinski fakultet, Osijek Biomedicinske znanosti
0219031 Vizualizacija i analiza struktura i sekvenci membranskih proteina Dr.sc. Damir Zucić Medicinski fakultet, Osijek Prirodne znanosti
0219041 Glikozilacija proteina i humani lektini u zdravlju i bolesti Dr.sc. Gordan Lauc Medicinski fakultet, Osijek Biomedicinske znanosti
0219062 Destrukcija tumora magnetskim nanočesticama vezanim uz protutijela  Domagoj Sabolović Medicinski fakultet, Osijek Biomedicinske znanosti
0219081 Etiofarmakologija anksioznosti Dr.sc. Ante Tvrdeić Medicinski fakultet, Osijek Biomedicinske znanosti
0062055 Psihotrauma i obitelj Dr.sc. Tanja Frančišković Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
0062069 Evaluacija smjernica za primjenu antimikrobnih lijekova u KBC-u Rijeka  Vera Vlahović-Palčevski Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
0062066 Uloga molekule CD44 u progresiji tumora Dr.sc. Ksenija Lučin Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
0062064 Modulacija nespecifičnog i specifičnog imunološkog odgovora u jetri miša

 Zlatko Trobonjača Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
0062063 Psihoneuroimunološki mehanizmi u nastanku alopecije areate i lihen ruber planusa  Daniela Malnar Dragojević Medicinski fakultet, Rijeka Biomedicinske znanosti
1171 do 1185 od 1851