zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0062054 
Projekt: Izobrazba medicinskog osoblja i odnos prema teškom bolesniku 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja mozga
Glavni istraživač:  Gordana Rubeša
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Ključne riječi: Liaison, kronični bolesnici, medicinska sestra, promjena stava 
URL:  
E-pošta: Gordana.Rubesa@medri.hr 
Telefon: 051 333 323 
Suradnici:
Radojka Galić-Miljanović    Istraživač
Jasna Grković    Istraživač
Tamara Tić-Bačić    Istraživač
Ivona Škarpa    Istraživač
Helena Sveško-Vizentin    Istraživač
Radojka Škalamera    Istraživač
Vjera Matković    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0062054
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Brain Research 
Institution: The Faculty of Medicine, Rijeka 
Keywords:  

Natrag