zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0062059 
Projekt: Posttraumatski stresni poremećaj i funkcija stomatognatog sustava 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Stomatologija
Glavni istraživač:  Ivone Uhač
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Ključne riječi: Temporomandibularne disfunkcije, orofacijalna bol, posttraumatski stresni poremećaj, elektromiografija, kineziografija, serotonin, adrenalin, noradrenalin, EMG-biofeedback, stabilizacijska udlaga. 
URL: http://www.medri.hr 
E-pošta: ivone.uhac-spiler@ri.tel.hr 
Telefon: 051/516 123 
Suradnici:
Ante Jurjević    Istraživač
Bruno Popović    Istraživač
Marko Matijević    Istraživač
Dinko Leović    Istraživač
Nataša Blečić    Istraživač
Miranda Muhvić-Urek    Istraživač
Marica Šimunović-Šoškić    Istraživač
SUNČANA SIMONIĆ-KOCIJAN    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0062059
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group:  
Institution: The Faculty of Medicine, Rijeka 
Keywords: Temporomandibular disorders, orofacial pain, posttraumatic stress disorder, electromyography, kinesiography, serotonin, adrenalin, noradrenalin, EMG-biofeedback, stabilisation intraoral appliance 

Natrag