zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0062058 
Projekt: Biološki učinci stomatoloških materijala 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Stomatologija
Glavni istraživač: Dr.sc.  Sonja Pezelj-Ribarić
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Ključne riječi: Biološki učinci, stomatološki materijali, biokompatibilnost, antimikrobna aktivnost, ionizirajuće zračenje, makrofagi, citokini, kemokini, prostaglandini

 

URL:  
E-pošta: sonja.pezelj-ribaric@ri.hinet.hr 
Telefon: (051) 213 255 
Suradnici:
Irena Glažar    Istraživač
Ivana Brekalo    Istraživač
Gordana Brumini    Istraživač
Miljena Girotto    Istraživač
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0062058
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group:  
Institution: The Faculty of Medicine, Rijeka 
Keywords:  

Natrag