zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0062081 
Projekt: Toksikološki aspekti naftne industrije u Primorsko-goranskoj županiji 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Javnozdravstvena istraživanja
Glavni istraživač: Dr.sc.  Vladimir Mićović
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Ključne riječi:  
URL:  
E-pošta:  
Telefon:  
Suradnici:
Alenka Živković    Istraživač
Đulija Malatestinić    Istraživač
Vanda Piškur    Istraživač
Nikola Stašić    Istraživač
Anton Milohanić    Istraživač
Luka Traven    Znanstveni novak
ALEKSANDAR BULOG    Znanstveni novak
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0062081
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Public Health Research 
Institution: The Faculty of Medicine, Rijeka 
Keywords:  

Natrag