zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0062085 
Projekt: Uloga dendritičnih i limfatičnih stanica u reumatoidnom artritisu 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja kroničnih bolesti
Glavni istraživač: Dr.sc.  Jagoda Ravlić-Gulan
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Ključne riječi: reumatoidni artritis, dendritične stanice, limfocitima posredovana citotoksičnost, koštana resorpcija 
URL:  
E-pošta:  
Telefon:  
Suradnici:
Antica Duletić-Načinović    Istraživač
Sanja Balen    Istraživač
Gordan Gulan    Istraživač
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0062085
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Chronic Diseases Research 
Institution: The Faculty of Medicine, Rijeka 
Keywords:  

Natrag