zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-3
zProjekti Arhiv projekata (2002. - 2005.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 0062076 
Projekt: Prednji ili stražnji operacijski pristup 
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja mozga
Glavni istraživač:  Marin Stančić
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Ključne riječi: Hitno liječenje, fiksacija prijeloma, laminektomija, slabinski kralješci, grudni kralješci, parapareza, spinalna ozljeda, kirurška dekompresija. 
URL:  
E-pošta: marin.stancic@pu.tel.hr 
Telefon: 052 376310 
Suradnici:
Egidio Gregorović    Istraživač
Ljubomir Penezić    Istraživač
Etica Nožica-Ivić    Istraživač
Nijaza Burgić    Istraživač
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0062076
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Brain Research 
Institution: The Faculty of Medicine, Rijeka 
Keywords:  

Natrag