zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-9-27
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Istraživanja mozga
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Jerković, Romana Regeneracija mozga, perifernog živca i skeletnog mišića u šećernoj bolesti
Jernej, Branimir Serotonergična neurotransmisija: geni, proteini i ponašanje
Judaš, Miloš Uloga prolaznih fetalnih neurona u razvojnim poremećajima moždane kore
Kalanj-Bognar, Svjetlana Uloga membranskih lipida u moždanom razvitku, starenju i neurodegeneraciji
Klarica, Marijan Patofiziologija cerebrospinalnog likvora i intrakranijskog tlaka
Kostović, Ivica Razvitak kortikalnih putova u čovjeka
Kozarić-Kovačić, Dragica Psihofiziološka dijagnostika poremećaja uzrokovanih stresom
Krušlin, Božo Razvojna neuropatologija genetskih malformacija moždane kore čovjeka
Liščić, Rajka Frontotemporalne demencije
Lovrenčić-Huzjan, Arijana Funkcijska dijagnostika moždane cirkulacije
Ljubičić, Đulijano Klinički i biološki pokazatelji generaliziranog anksioznog i paničnog poremećaja
Mejaški-Bošnjak, Vlatka Neurorazvojni ishod djece s intrauterinim zastojem rasta i/ili hipoksijom
Mihanović, Mate KVALITETA ŽIVOTA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA
Miklić, Pavle Promjene telencefaličke stijenke u bolesnika sa hidrocefalusom
Mršić-Pelčić, Jasenka Molekularni mehanizmi ishemijskog oštećenja mozga i neuroprotekcija
Mubrin, Zdenko Sustav poremećaja kortikalnih funkcija u neurološkim bolestima
Muck-Šeler, Dorotea Farmakogenomika i proteomika serotoninskog i kateholaminskog sustava
Orešković, Darko Hidrodinamika cerebrospinalnog fluida
Paladino, Josip ISTRAŽIVANJE UČINKOVITOSTI FUNKCIJSKIH NEUROKIRURŠKIH ZAHVATA
Pećina-Šlaus, Nives Uloga signalnog puta wnt u tumorigenezi i embriogenezi mozga
21 do 40 od 56
Natrag