zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-8-11
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Razvitak kortikalnih putova u čovjeka 
Voditelj: Ivica Kostović
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Razvitak neuronskih veza u ljudskom mozgu odvija se tijekom izuzetno složenih neurogenetskih događanja. Poremećaji razvoja mogu dovesti do glavnih neuroloških, kognitivnih i duševnih bolesti. Sve donedavno je razvoj fetalnog ljudskog korteksa bila velika nepoznanica. Usporedbene histološke i metode slikovnog prikaza mozga (MR) dale su nove poglede na ove intrigantne razvojne procese. Cilj ovoga projekta je odrediti prostorne i vremenske parametre razvoja veza kod čovjeka tijekom vulnerabilnih razdoblja perinatalnog života, djetinjstva i adolescencije. Posebna pozornost biti će usredotočena na kasno fetalno i perinatalno razdoblje kada i dolazi do većine mozgovnih oštećenja tijekom razvoja. Naglasak je na usporedbenoj MR-histološkoj studiji, kojom smo do sada značajno pridonijeli suvremenoj neuroznanosti. Opisati ćemo podlogu (1) razvoja talamokortikalnih putova koji bitno ovise o interakciji sa okolinom, te (2) razvoj kalozalnih vlakana ključnih za kognitivni razvoj. Topografski smještaj ovih sustava vlakana u periventrikularnim raskrižjima “crossroads”, kao i njihova raspodjela u vulnerabilnoj subplate zoni ključni su elementi za procjenu posljedica i preraspodjelu vlakana u hipoksiji/ishemiji. Rezultati će se vrednovati publikacijama u renomiranim časopisima a naglasak će biti na prevođenju naših rezultata u svakodnevnu klinički praksu. Naši rezultati pomoći će boljem razumijevanju i praćenju perinatalnih hipoksičnih lezija kod djece koja za posljedicu mogu imati neurološke (cerebralna paraliza), kognitivne ili senzorne poremećaje. 

Natrag