zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-8-11
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Neurorazvojni ishod djece s intrauterinim zastojem rasta i/ili hipoksijom 
Voditelj: Vlatka Mejaški-Bošnjak
Ustanova: Klinika za dječje bolesti Medicinskog fakulteta 
Sažetak: Značajan udio oštećenja mozga nastaje prenatalno, najčešče uzrokovan intrauterinom hipoksijom zbog insuficijentne uteroplacentne cirkulacije. Posljedice na rast razvoj fetalnog mozga su dalekosežne te ovise o vulnerabilnim razdobljima., uzrokujući široki raspon neurorazvojnih odstupanja u djece. Intrautrini zastoj rasta (IUGR) fetusa pokazatelj je patoloških intrauterinih procesa. Dugoročni cilj ovog istraživanja je sprječavanje neurorazvojnih ostupanja te bolji funkcionalni oporavak djece s prenatalnim oštećenjem mozga povezanim IUGR i/ili hipoksijom. Specifični ciljevi su: rana identifikacija neurorazvojnih odstupanja pomoću « ranih biljega», neurorazvojno praćenje, te rana intervencija/habilitacija prema tipu poremećaja. Usporedit će se neurorazvojni ishod ispitanika s i bez «ranih biljega» neurorazvojnih poremećaja, kao i djece s IUGR različite gestacijske dobi. Odredit će se prognostička vrijednost kliničkih i parakliničkih dijagnostičkih parametara te utjecaja dojenja na neurorazvojni ishod djece s IUGR i/ili intrauterinom hipoksijom. Istraživanje je predviđeno kao multicentrična, interdisciplinarna prospektivna studija u trajanju 5 godina s uključivanjem 40 novorođenčadi godišnje. Kriteriji uključivanja: prenatalnim Dopplerom određen C/U omjer <1, index hipoksije s graničnom vrijednosti 74%, IUGR te dokazana CMV infekcija. Rani biljezi neurorazvojnih poremećaja u ispitanika su: abnormalan neonatalni neurološki status, definitivno abnormalni spontani pokreti u „fidgety“ dobi, oštećenje mozga dijagnosticirano neurofiziološkim metodama i/ili slikovnim prikazom mozga (ultrazvuk, MRI), te dokazana konatalna CMV infekcija. Svi ispitanici će biti pregledani u novorođenačkoj dobi te praćeni do dobi od 5 godina prema protokolu, s redovitim neurološkim pregledima i praćenjem EEG polisomnografijom, evociranim potencijalima, ultrazvukom/ MRI mozga, te oftalmološkom i psihološkom obradom uz ispitivanje rane komunikacije. U sve djece s utvrđenim neurorazvojnim odstupanjima primijenit će se odgovarajuća rana habilitacija. Ovo istraživanje će doprijeti boljem razumijevanju patogeneze prenatalnog oštećenja mozga uz primjenu bazičnih istraživanja u kliničkom radu. Ranim određivanjem funkcionalnog statusa mozga uz ranu intervenciju /habilitaciju djece te praćenjem strukturnog i funkcionalnog oporavka stimulirat će se i pratiti procesi plastičnosti mozga u djece s prenatalnim oštećenjem mozga uzrokovanim IUGR i hipoksijom. 

Natrag