zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-8-11
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Uloga membranskih lipida u moždanom razvitku, starenju i neurodegeneraciji 
Voditelj: Svjetlana Kalanj-Bognar
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Lipidi imaju značajne uloge u razvitku živčanog sustava, neuronalnoj regeneraciji i neurodegeneraciji. Složeni procesi mijelinizacije i dinamičke pregradnje i preoblikovanja neuronalnih membrana zahtijevaju preciznu kontrolu i regulaciju sinteze i homeostaze kolesterola u mozgu, dok je poremećeni metabolizam kolesterola dokazano povezan s patogenezom neurodegeneracije. Glikosfingolipidi su, zajedno s kolesterolom, sastavni dijelovi lipidnih domena staničnih membrana koje su uključene u procese signalne transdukcije i međustanične komunikacije. Neuronalne lipidne domene specifično su smještene u aksonalnim plazma membranama gdje intermolekularnim interakcijama ostvaruju veze s molekulama ekstracelularnog matriksa. To zapažanje dodatno potvrđuje značenje sastavnica lipidnih domena u neurorazvojnim zbivanjima. U našem prethodnom istraživanju utvrđeno je da specifične frakcije moždanih gangliozida mogu poslužiti kao biljezi moždanog razvitka, starenja i neurodegeneracije, dok su zapažene promjene perifernog gangliozidnog metabolizma ukazale na ubrzani katabolizam gangliozida u ekstraneuralnim stanicama osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti i Downovog sindroma. Ciljevi su ovog projekta: sustavno istražiti razvojni i regionalni izražaj nekoliko bjelančevina ključnih u sintezi i transportu kolesterola u mozgu, na razini transkriptoma, proteoma i ultrastrukturnoj razini; utvrditi moguće promjene izražaja kolesterogenih gena u ljudskom moždanom tkivu u Alzheimerovoj bolesti i u moždanom tkivu transgeničnih miševa koji nose mutaciju u genima za preteču amiloidne bjelančevine i presenilin 1; utvrditi specifične promjene metabolizma glikolipida i sulfatida u mozgu i perifernim stanicama (leukociti, kožni fibroblasti) osoba oboljelih od cerebralne paralize, multiple skleroze, i Alzheimerove bolesti kako bi se potvrdila hipoteza o sustavnim poremetnjama glikosfingolipidnog metabolizma koje prate normalno starenje a također i neurorazvojne i neurodegenerativne bolesti. Očekujemo da će rezultati ovog istraživanja rasvijetliti ulogu analiziranih gena u održavanju homeostaze moždanog kolesterola tijekom složenih procesa razvitka mozga, i moguće sudjelovanje analiziranih gena u neurodegeneraciji. Istraživanje bi trebalo prikupiti dodatne relevantne podatke koji bi potvrdili značenje membranskih lipida (kolesterola i glikosfingolipida) u razvitku mozga, neuroregeneraciji i neurodegeneraciji. 

Natrag