zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-8-11
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Funkcijska dijagnostika moždane cirkulacije 
Voditelj: Arijana Lovrenčić-Huzjan
Ustanova: Institut za klinička medicinska istraživanja, Klinička bolnica "Sestre Milosrdnice" 
Sažetak: Ključne polazišne spoznaje: Moždani udar je vodeći uzrok smrtnosti, invalidnosti i demencije. Neinvazivna neurosonološka dijagnostika može detektirati pojedince pod rizikom za nastanak poremećaja moždane cirkulacije i neuroloških degenerativnih bolesti. Obojenim doplerom se morfološki prikazuju krvne žile mozga, a primjena funkcionalnih metoda transkranijskog doplera (TCD) bi mogla ukazivati na poremećaje cirkulacije pod povećanim zahtjevima tijekom testiranja. Jednofotonska emisijska tomografija (eng. Single Photon Emission Computer Tomography - SPECT) s 99mTc HMPAO je nuklearnomedicinska metoda prikaza kojom se mogu prikazati promjene regionalne moždane perfuzije u fiziološkim i patološkim uvjetima. Ciljevi i hipoteza: Bolesnici s moždanim udarom imaju poremećaj moždane cirkulacije koji se može utvrditi TCD-om i SPECT-om. Asimptomatski pojedinci pod povećanim rizikom mogu imati patološki nalaz ispitivanja moždane cirkulacije, ili mogu imati bazalno uredan nalaz koji tijekom funkcionalnog testiranja može biti abnormalan. Očekivani rezultati: U asimptomatskih bolesnika moždana cirkulacije može biti uredna, ali tijekom testiranja, primjenom vidnih, slušnih ili kognitivnih testova, dolazi do aktivacije dijela mozga koji je odgovoran za tu funkciju. Aktivacija dovodi do pojačane perfuzije tog dijela mozga, što se mjeri u živom vremenu TCD-om brzinama strujanja krvi ili rasporedom radionuklida HMPAO u područjima mozga. Kod ranih promjena moždane hemodinamike, tek pojačani zahtjevi tijekom testiranja pokazuju promijenjeni odgovor TCD-a ili SPECT-a. Osobe s moždanim udarom će u bazičnim uvjetima i tijekom testiranja imati promijenjeni nalaz. Način provjere rezultata: Fizikalni pregled će omogućiti uvid u stanje ispitanika i čimbenika rizika, procjenu neurološkog nalaza, a laboratorijska dijagnostika dodatni uvid u ostale čimbenike rizika ateroskleroze. Obojeni dopler će prikazati morfološke promjene krvnih žila glave i vrata, npr. debljinu intime i medije, kvalitetu, veličinu i površinu plaka. TCD će pružiti informacije o moždanoj hemodinamici u bazičnim uvjetima, a tijekom testiranja u razdoblju aktivacije moždanih regija. Tomografija s 99mTc HMPAO će prikazati regionalnu raspodjelu kortikalne perfuzije. Važnost predloženog istraživanja: Važnost je u razvijanju metoda koje omogućavaju pravodobno prepoznavanje asimptomatskih osoba s ranim poremećajem moždane cirkulacije u svrhu prevencije. 

Natrag