zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-1-18
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Istraživanja mozga
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Peričić, Danka Stres, GABA-A receptori i mehanizmi djelovanja neuropsihofarmaka
Petanjek, Zdravko PUTEVI MIGRACIJE HIPOKAMPALNIH GABA-ergičkih NEURONA U MAJMUNA I ČOVJEKA
Pivac, Nela Molekularna podloga i liječenje psihijatrijskih i stresom izazvanih poremećaja
Rešić, Biserka Neurorazvoj djece s apnejom u spavanju od novorođenačke do adolecentne dobi
Romić, Željko Mehanizam i temeljni čimbenici staničnog starenja i obrane u PTSP pacjenata
Sapunar, Damir Analiza funkcije ozlijeđenih primarnih aferentnih neurona
Saraga-Babić, Mirna Genski izražaj u ranom razvoju čovjeka
Strinović, Davor Forenzička i antropološka obilježja stradalih u Domovinskom ratu
Supek, Selma Kognitivna neurodinamika
Svilar, Dragoljub Vrednovanje visokoenergetskog ultrazvuka za nove primjene u medicini
Šalković-Petrišić, Melita Mozak, eksperimentalni i cerebralni dijabetes i kognitivni i drugi poremećaji
Šimić, Goran Fosforilacija tau proteina u razvitku i Alzheimerovoj bolesti
Trkanjec, Zlatko Uloga vaskularnih čimbenika rizika u patogenezi Alzheimerove bolesti
Vukelić, Željka Strukturno-funkcionalna glikolipidomika moždanog razvitka i maligne alteracije
Vukić, Miroslav Patofiziologija teške ozljede mozga i kraniospinalna volumetrija
Župan, Gordana Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija
41 do 56 od 56
Natrag