zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Filologija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Antunović, Goranka Skandinavska jezična i književna praksa iz hrvatske perspektive
Babić, Stjepan Oblici hrvatskoga književnoga jezika
Babić, Vanda USMENO-KNJIŽEVNA BAŠTINA ZADARSKOG PODRUČJA
Badurina, Lada Tekstološki i pragmalingvistički opisi hrvatskoga jezika
Bagić, Krešimir Figure i diskurzi
Bežen, Ante Jezično-likovni standardi u početnom čitanju i pisanju na hrvatskom jeziku
Biti, Marina (Post)tranzicijski diskurs: reprezentacija, simulacija i identifikacija
Biti, Vladimir Nacija i reprezentacija
Bobinac, Marijan Pamćenje i identitet. Hrvatsko-njemački kulturni transfer
Botica, Stipe Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija)
Božanić, Joško Halieutica Adriatica - filološka i antropološka istraživanja jadranske kulture
Brala, Marija Kognitivna lingvistika i poučavanje engleskog jezika: prijedlozi i članovi
Bratanić, Marija Hrvatsko nazivlje za europske pojmove: terminološko-terminografski okvir
Brdar, Mario Kognitivno lingvistički pristup polisemiji u hrvatskome i drugim jezicima
Brešić, Vinko Hrvatska književna periodika 1951 - 2000.
Brozović, Dalibor Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ELA)
Brozović Rončević, Dunja Onomastička i etimologijska istraživanja hrvatskoga jezika
Ciglar-Žanić, Janja Šekspirijanski kanon u hrv. kulturi: recepcija, reinskripcija, revalorizacija
Čale, Morana Verbalno i vizualno: performativnost, reprezentacija, interpretacija
Čaušević, Ekrem Kontrastivna analiza gramatičkoga ustroja turskog i hrvatskog jezika
1 do 20 od 124
Natrag