zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Jezično-likovni standardi u početnom čitanju i pisanju na hrvatskom jeziku 
Voditelj: Ante Bežen
Ustanova: Učiteljski fakultet 
Sažetak: Svrha je projekta Jezično-likovni standardi u početnom čitanju i pisanju na hrvatskom jeziku utvrđivanje nužnih jezičnih i likovnih standarda na kojima se utemeljuje početno učenje čitanja i pisanja na hrvatskom standardnom jeziku u prvom razredu osnovne škole. U Hrvatskoj takvi standardi ne postoje pa se početno čitanje i pisanje poučava bez znanstveno utvrđenih osnova, inercijom prakse stare pedesetak godina. Cjelovitih istraživanja tog problema u Hrvatskoj također nije bilo unatrag najmanje trideset godina. U međuvremenu dogodile su se goleme promjene u usmenom i pismenom komuniciranju zahvaljujući razvitku komunikacijskih tehnologija, što je dovelo i do posve novog tehnološkog i kulturološkog konteksta u kojem se danas djeca poučavaju u čitanju i pisanju. Posebno se to odnosi na rukopisno komuniciranje koje je, u odnosu na nekadašnje oblike i tehnike, izrazito degradirano. Zbog svega toga fenomen početnog čitanja i pisanja proučit će se dijakronijski i sinkronijski. Dijakronijsko proučavanje treba pokazati ulogu početnog čitanja i pisanja u razvitku hrvatskog (standardnog) pisma, pri čemu će se sastaviti i registar hrvatskih početnica od prvih poznatih početaka u 16. stoljeću do danas. Sinkronijskim proučavanjem početnica u svakoj godini istraživanja utvrdit će se znanstvena vjerodostojnost postojećih udžbenika, sustava i metoda početnog čitanja i pisanja. Krajnji ishod istraživanja je oblikovanje jezičnih i likovnih standarda za početno čitanje i pisanje na hrvatskome jeziku (oblik slova, način pisanja, crtovlje, etape poučavanja, struktura udžbenika i dr.) koji će se predložiti na verificiranje prosvjetnim vlastima. Istraživanje uključuje uvid i usporedbu s odgovarajućim razvijenim standardima u europskim zemljama. Posebna istraživačka dionica je ispitivanje razvojne trajektorije deset ključnih pojmova iz prirodoslovlja (energija, sila, gibanje, tlak, snaga, sunce, masa, težina, brzina, svjetlost) u perspektivi učenika od 1. do 8. razreda osnovne škole, radi provjere nove paradigme obrazovanja, pokrenute Hrvatskim nacionalnim obrazovnim standardom, koje je snažno usmjerena prema učeničkim postignućima. 

Natrag