zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija) 
Voditelj: Stipe Botica
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Programu je cilj sustavno prikupljanje usmenoknjiževne i etnološke građe u Hrvatskoj i u hrvatskim zajednicama izvan Hrvatske kao važne sastavnice tradicijske kulture i hrvatskog kulturnog identiteta. Dosadašnje istraživanje ovoga kompleksa pokazuje da se u usmenim aktualizacijama mogu naći svi oblici usmenoknjiževnih vrsta: usmene lirske pjesme, epske pjesme, priče (bajke, predaje, legende, basne, anegdote, viceva, pričanja o životu), retorički i sitni oblici, a istraživat će se i novi verbalnofolkorni oblici (npr. "urbane legende"), te oblici uz rub verbalnofolklornog interesa: aforizmi, epitafi, epigrami i grafiti. Novi zapisi tako, s jedne strane, uspostavljaju kontinuitet sa starijim zapisima koji su nastajali od 15. stoljeća (nalazivi u rukopisima i otisnuti u brojnim publikacijama), a s druge strane, pokazuju suvremeni status usmenoknjiževnih oblika kao dijela verbalnog folklora, načine njihove aktualizacije, preoblike starih oblika, važnost u lokalnim zajednicama (kao i promjene koncepta lokalnih zajednica). Dijakronijske i sinkronijske usporedbe uključivat će posebno poveznice s drugim slavenskim kulturama te s kulturama (i jezicima) u kontaktu (talijanski, mađarski, njemački i dr.). Rezultati primarnih istraživanja bit će dostupni u arhivi Novi zapisi usmene hrvatske književnosti (katalogizirani i sistematizirani), dio njih bit će dostupna i u digitalnom pretraživaču. Važnost projekta ostvaruje se sustavnim prikupljanjem građe (dosad je na sličnom projektu prikupljeno 31200 kartica zapisa) koje, prikupljanje, onda ostvaruje temeljnu pretpostavku za daljnja istraživanja konfiguracije hrvatske usmene književnosti, posebno u suvremenim uvjetima 

Natrag