zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Prosudbena skupina: Filologija
Prezime, ime voditelja Naziv projekta
Čunčić, Marica Glagoljska paleografija
Čurković-Kalebić, Sanja Razvoj diskurzivne kompetencije u medjujeziku učenika stranoga jezika
Ćavar, Damir Semantičke mreže i računalna leksikologija
Ćavar, Malgorzata Ewa Percepcija i artikulacija u hrvatskome jeziku
Ćosić, Vjekoslav Glagolski sustav u francuskom i hrvatskom jeziku
Damjanović, Stjepan Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva
Dukić, Davor Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća
Erdeljac, Vlasta Konstrukcija i struktura jezičnog identiteta
Fališevac, Dunja Oniričko kao poetološki i antropološki problem
Filipi, Goran Istrorumunjske etimologije
Fink-Arsovski, Željka Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika
Gabrić-Bagarić, Darija Tvorbeni modeli u hrvatskoštokavskim dopreporodnim rječnicima
Glovacki-Bernardi, Zrinjka Njemački i hrvatski u dodiru - sociokulturni aspekti i komunikacijske paradigme
Gojmerac, Mirko Interkulturalna komunikacija i prevođenje
Grgas, Stipe Konceptualizacija mora i njegova mjesta u kulturalnom imaginariju SAD
Hausler, Maja Njemački i hrvatski jezik u dodiru - didaktički i psiholingvistički aspekti
Horga, Damir Proizvodnja i percepcija govora
Hranjec, Stjepan Dječja i usmena književnost u interferenciji
Hudeček, Lana Hrvatski normativni jednosvezačni rječnik
Ivanković, Katica Kanoni i stereotipi. Zapadnoslavenske književnosti iz hrvatske perspektive
21 do 40 od 124
Natrag